Flygtninge- og integrationsministeriet bliver nu stævnet i Østre Landsret for at overtræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det skriver Politiken, som i sin søndagsudgave konstaterer, at retssagen vil blive fulgt meget nøje af såvel regeringen som oppositionen.

Meddelelsen om stævningen kommer nemlig, umiddelbart efter at Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Alvaro Gil-Robles, har påpeget, at de danske regler om familiesammenføring er en overtrædelse af konventionen.

- Det er kun godt, at domstolene kontrollerer, om lovene bliver overholdt. Det kan rense luften for nogle af de påstande, der fremsættes, siger integrationsminister Bertel Haarder (V) til avisen.