Danmark har ikke givet nogen tilladelser til våbeneksport til Israel i år eller hele sidste år.

Det oplyses i Justitsministeriet på baggrund af, at Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre opfordrer regeringen til at stoppe eventuel eksport af våben til Israel. Ifølge Justitsministeriet har der i år ikke været nogen ansøgninger om at få lov til at eksportere våben til Israel, ligesom der ikke blev givet nogle tilladelse hele sidste år.

Til gengæld blev der i 2000 givet fem tilladelser i alt. Tre handlede om forsvarsmateriel og to om diverse våben. Justitsministeriet kunne ikke mandag oplyse præcist, hvad tilladelserne fra 2000 konkret handlede om, men oplyser til sammenligning, at der tilbage i 1999 kun blev givet en tilladelse til at eksportere 11 stk. håndvåben til Israel.