Indvandrere og efterkommere koster statskassen 36 milliarder

Finansminister Kristian Jensen (V) har torsdag præsenteret analyse, som viser, at ikkevestlige indvandrere og efterkommere kostede statskassen cirka 36 milliarder kroner i 2015.

Indvandrere og efterkommere koster statskassen 36 milliarder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I 2015 kostede ikkevestlige indvandrere og efterkommere staten 36 milliarder kroner. En stigning fra 2014.

Ikkevestlige indvandrere og efterkommere kostede statskassen cirka 36 milliarder kroner i 2015. Det viser ny beregning fra Finansministeriet.

I 2014 var tallet 33 milliarder kroner, fremgik det af en tilsvarende analyse sidste år.

I alt udgjorde indvandrere og efterkommere i 2015 en omkostning for de offentlige finanser på 33 milliarder kroner.

Det skyldes, at indvandrere og efterkommere fra vestlige lande bidrog til statskassen med indtægter på tre milliarder kroner.

Til sammenligning udgjorde indvandrere og efterkommere samlet set en omkostning for de offentlige finanser på 28 milliarder kroner i 2014.

De højere nettoudgifter til ikkevestlige indvandrere skyldes ifølge analysen primært det store antal personer, der modtog asyl i Danmark i løbet af 2015.

Havde ikkevestlige indvandrere haft samme beskæftigelsesfrekvens som jævnaldrende danskere, var de offentlige finanser blevet forbedret med op mod 17 milliarder kroner, siger finansminister Kristian Jensen (V).

- Indvandring til Danmark er kun en gevinst, hvis indvandrerne kommer i arbejde. Det koster os rigtig mange penge, når indvandrere kommer til Danmark og i stedet ender på offentlige ydelser, siger han i en pressemeddelelse.

- Og det er jo penge, som vi i stedet kunne have brugt på ældrepleje, skoler, lavere afgifter eller mere politi.

- Derfor skal vi blive ved med at stille krav om, at når man kommer til Danmark, så skal man arbejde og bidrage til fællesskabet, siger Kristian Jensen.

To andre analyser fra Finansministeriet viser dog en positiv udvikling i både lønmodtagerbeskæftigelsen og antallet af offentligt forsørgede.

Siden andet kvartal 2015 er beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere steget med 23.000 personer.

Og ikkevestlige indvandreres beskæftigelsesfrekvens er steget med mere end danskeres og vestlige indvandreres frekvens.

En del af fremgangen skyldes ifølge Kristian Jensen stramninger på udlændingeområdet. Han nævner 225-timers-reglen, integrationsydelsen og den nye IGU-uddannelse.

- Men beskæftigelsen for især ikkevestlige indvandrere halter stadig langt efter danskernes beskæftigelse.

- Hvis vi ikke får flere indvandrere i arbejde, kommer mange børn til at vokse op med forældre på overførsler, og så risikerer vi, at den dårlige tilknytning til arbejdsmarkedet går i arv til næste generation, siger Kristian Jensen.

Fremgangen i beskæftigelsen står mændene primært for. Der er fortsat en stor del ikkevestlige kvinder med lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

FAKTA: Ikkevestlige indvandrere koster statskassen milliarder
For anden gang ser Finansministeriet på, hvad forskellige befolkningsgrupper koster den danske statskasse.

Ifølge beregningerne udgjorde ikkevestlige indvandrere og efterkommere en nettoudgift på cirka 36 milliarder kroner i 2015.

Her kan du blive klogere på tallene:

* Indvandrere fra vestlige lande bidrager i 2015 samlet set med fem milliarder kroner til de offentlige finanser. Mange er i job og betaler skat, mens relativt få modtager overførselsindkomst.

* Indvandrere fra ikkevestlige lande indebærer derimod samlet set en udgift på 19 milliarder kroner i 2015. Mange modtager overførselsindkomst og bidrager mindre til de offentlige indtægter, end de trækker på dem.

* Der er meget stor variation i den enkeltes bidrag - navnlig blandt indvandrere fra ikkevestlige lande. I denne gruppe er det godt 36 procent, der bidrager positivt til de offentlige finanser. Omkring 15 procent af gruppen indebærer en udgift per person på mere end 200.000 kroner årligt.

* Den store variation i bidraget for ikkevestlige indvandrere skyldes, at gruppen er meget sammensat. Den omfatter for eksempel både flygtninge (modtagere af asyl), familiesammenførte og personer, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere.

* Indvandrere i job bidrager positivt til de offentlige finanser ved årslønninger på omkring 200.000 kroner og over. Det gælder både for indvandrere fra vestlige og ikkevestlige lande.

* Fik flere ikkevestlige indvandrere job, ville det styrke statskassen med cirka en milliard kroner for hver 1,5 procentpoint, beskæftigelsen øges for de 25-64-årige.

* Asylmodtagere og familiesammenførte til asylmodtagere indebærer en større udgift. Men asylmodtagere i beskæftigelse bidrager i gennemsnit positivt.

* Indvandrere med opholdstilladelse til erhverv har i gennemsnit et betydeligt positivt bidrag. Det gælder især indvandrere under beløbsordningen.

* Efterkommere til indvandrere fra både vestlige og ikkevestlige lande bidrager negativt. Det skal ses i lyset af, at disse grupper hovedsageligt består af børn og unge.

Kilde: Økonomisk analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015.
FAKTA: Befolkningsgruppers bidrag til statskassen
Ifølge beregninger fra Finansministeriet udgjorde ikkevestlige indvandrere og efterkommere en nettoudgift på cirka 36 milliarder kroner i 2015.

Her kan du se en liste over alle befolkningsgrupper:* Hele befolkningen:

5,7 millioner personer i 2015.

- 36 milliarder kroner i 2015.

21 milliarder kroner i 2014 (revideret fra sidste opgørelse).* Dansk oprindelse:

5 millioner personer i 2015.

- 2 milliarder kroner i 2015.

50 milliarder kroner i 2014 (revideret fra sidste opgørelse).* Indvandrere og efterkommere i alt:

678.000 personer i 2015.

- 33 milliarder kroner i 2015.

- 29 milliarder kroner i 2014 (revideret fra sidste opgørelse).* Ikkevestlige indvandrere:

301.000 personer i 2015.

- 19 milliarder kroner i 2015.

- 16 milliarder kroner i 2014.* Ikkevestige efterkommere:

136.000 personer i 2015.

- 17 milliarder kroner i 2015.

- 17 milliarder kroner i 2014.* Vestlige indvandrere:

216.000 personer i 2015.

5 milliarder kroner i 2015.

5 milliarder kroner i 2014 (revideret fra sidste opgørelse).* Vestlige efterkommere:

24.000 personer i 2015.

- 2 milliarder kroner i 2015.

- 2 milliarder kroner i 2014.

Kilde: Finansministeriets "Økonomisk analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015".

Indvandrere og efterkommere koster statskassen 36 milliarder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce