Mandag vælger regionsrådet i Region Syddanmark endelig totalentreprenør for to ud af de tre hoveddele i byggeriet af Nyt OUH, men kontrakten underskrives først i efteråret. Opgaven kræver et tæt samarbejde mellem parterne i de kommende måneder, hvis ikke økonomi og tidsplan skal skride.

Mandag tager regionsrådet i Region Syddanmark formentlig et afgørende valg, der kan få store konsekvenser for både de syddanske borgeres fremtid og det politiske arbejde de kommende år.

Her vælges totalentreprenør for to ud af tre hoveddele i byggeriet af Nyt OUH, som efter planen skal stå færdigt i november 2022. Det gælder vidensaksen samt behandlings- og sengeafsnit. Tre kandidater er i spil.

Beslutningen står som et lukket punkt på dagsordenen til regionsrådsmødet. Tre store entreprenører er i spil til milliardopgaverne, der finansieres af de såkaldte kvalitetsfondsmidler fra staten. Den økonomiske ramme på i alt 6,3 milliarder kroner for supersygehuset ligger fast, og derfor venter der et stor arbejde med at tilrettelægge arbejdet, uden at det går væsentligt ud over kvaliteten og tidplanen for færdiggørelsen, der allerede er blevet udskudt flere gange.

Administrerende sygehusdirektør på OUH, Niels Nørgaard Pedersen, der også er overordnet direktør for Nyt OUH-projektet, ønsker ikke at kommentere på valget af ny totalentreprenør, fordi man er "så tæt på den endelige politiske afklaring, beslutning og offentliggørelse."

Formand for Innovationsudvalget, som behandler Nyt OUH-projektet politisk, Karsten Uno Petersen (S), er heller ikke videre meddelsom. Han henviser til, at det er en lukket sag, og vil derfor ikke komme ind på, hvad man vil lægge vægt på i valget, og hvordan man vil differentiere de tre kandidater fra hinanden, når pris og kvalitet ligger fast.

De prækvalificerede totalentreprenører er danske MT Højgaard og NCC/Bravida samt italienske CMB/Itenera.

Nye risici

Når der er valgt totalentreprenør til opgaverne, er perioden frem til oktober 2018 sat af til at optimere projektet. Det lyder mere simpelt, end det er. Mens entrepriseformen aflivede nogle af de risici, der var en del af byggeprojektet, er der stadig væsentlige risici, og der er kommet nye til.

Blandt de største risici er fortsat et sammenfald med andre store sygehusbyggerier og deraf følgende pres på markedet med højere priser til følge. Det samme gælder problemer med forskellig prissætning som følge af, at det prisindeks, der regulerer finansieringsrammen, og det, der regulerer entreprenørydelserne ikke følger samme udvikling. Desuden kan der på dette tidspunkt i processen være risiko for, at bygherrens (regionen) beslutninger ikke træffes i tide eller på et ufuldendt grundlag.

Af nye store risici er, at der træffes forkerte valg, der er problematiske at gøre om i den kommende fase, hvor bygherren og totalentreprenøren skal tilrettelægge byggeprocessen samt eventuelle valg, der kan have negative konsekvenser for driftsøkonomien, når sygehuset står færdigt.

Den endelige underskrivelse af kontrakten med totalentreprenøren - eller flere af dem - sker først i tredje kvartal af 2018. Cirka samtidig vil der blive skrevet kontrakt med totalentreprenøren på klyngerne, der skal etableres i forbindelse med supersygehuset, hvor man i slutningen af november fandt de prækvalificerede firmaer til opgaven.

  • Byline billeder

    Af:

    Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.

Mere om emnet

Se alle
14
Uenighed om baggrundstjek: Italiensk totalentreprenør til Nyt OUH vandt på prisen

Uenighed om baggrundstjek: Italiensk totalentreprenør til Nyt OUH vandt på prisen

29
To partier imod: Italienere skal bygge Nyt OUH

To partier imod: Italienere skal bygge Nyt OUH

Italiensk sygehusbygger vil bruge dansk arbejdskraft

Italiensk sygehusbygger vil bruge dansk arbejdskraft