På trods af det store fokus på, at fædre bør deltage i barsel og pasning af deres egne spædbørn, er mænd stadigvæk en mangelvare i danske daginstitutioner. Det bekymrer eksperter og politikere, som opfordrer til handling:

Ellen Thrane Nørby, ligestillingsordfører, Venstre:

- Jeg er egentlig chokeret over det lave antal. Jeg vil tage sagen op med ministeren, for vi ved, at det er vigtigt, at børn stimuleres fra begge sider. Vi er nødt til at se på de positive erfaringer, der har været blandt andet også i forsøget med juniorpædagoger og se på, om det er noget, vi kan brede mere ud. Under alle omstændigheder er det utrolig vigtigt, at fagforbundene og seminarierne tager ejerskab for den indsats, som måtte komme, så engagementet er sikret ad den vej.

Pernille Vigsø Bagge, ligestillingsordfører, SF:

- Det handler blandt andet om, at studievejlederne skal tænke ud over kønsstereotyperne og i det hele taget tænke problematikken ind på alle niveauer af uddannelsessystemet, så der kommer fokus på, at seminariet er en mulighed også for mænd, men jeg er bange for, at der må ret håndfaste metoder i brug som for eksempel kønskvotering på seminarierne, for det er et kæmpe problem, som ikke har vist sig muligt at løse på anden vis.

Anne-Marie Meldgaard, ligestillingsordfører, Socialdemokraterne:

- Vi er nødt til at få skabt lidt trend omkring, at det kan være positivt at være mand i den verden. Vi må gøre uddannelsen og faget mere attraktivt for mænd, blandt andet ved at målrette dele af uddannelsen efter de interesser, mænd har - for eksempel idræt og musik.

Og så bør vi gøre op med opfattelsen af, at små børn ikke er noget for mænd og derfor øremærke fædrebarsel, så det bliver mere naturligt for mænd at beskæftige sig med små børn.

Mere om emnet

Se alle
Kun 39 mandlige pædagoger i danske vuggestuer

Kun 39 mandlige pædagoger i danske vuggestuer

Hvordan får vi flere mænd i vuggestuer og børnehaver?

Hvordan får vi flere mænd i vuggestuer og børnehaver?

- Vi kaster mere rundt med ungerne

- Vi kaster mere rundt med ungerne