Hvordan folk i Århus skal have deres for meget indbetalte varmepenge retur står åben, selv om forsyningsrådmand peger på, at det skal ske ved nedsat varmetakst.
Århusianerne, der har betalt for meget for varme i en årrække, får ikke deres penge tilbage på en check i ét hug. I stedet vil kommunen afbøde fejlen med de for meget indkrævede penge ved at nedsætte varmetaksten, så de 575 millioner kroner tilbagebetales over en årrække.

Det står klart, hvis byrådet på onsdag følger en indstilling fra Teknik og Miljø og fra rådmand Peter Thyssen (R). Men striden om tilbagebetaling af de mange millioner er fortsat meget åben, idet hverken borgmester Nicolai Wammen (S) eller rådmand Flemming Knudsen (S) deltog i magistratsmødet i dag.

S har lagt op til en drøftelse i det samlede byråd, og de to V-rådmænd, Louise Gade og Gert Bjerregaard, mener, at pengene skal tilbagebetales på én gang til den enkelte forbruger.