Kun to fynske kommuner bruger Tilfredshedsportalen til at måle, hvor tilfredse borgerne er med velfærdsopgaver som skole og hjemmepleje.

Langeland Kommune og Assens Kommune er de eneste af de ti fynske kommuner, der måler, hvor tilfredse borgerne er med velfærdsydelser som skoler, ældreboliger og dagtilbud.

Tilfredshedsportalen blev ellers skabt i 2012 af KL og en række ministerier for at være kommunernes fælles værktøj til at måle borgernes tilfredshed. Med ens spørgeskemaer skulle borgerne have mulighed for at udtrykke deres holdninger.

Men kun få kommuner bruger portalen, skriver Ugebrevet A4 om statusopgørelsen fra december 2015.

46 af landets kommuner bruger portalen til at måle tilfredsheden, hvilket er under halvdelen. På Fyn er det kun to kommuner, Assens Kommune og Langeland Kommune.

Målinger kvalitetssikrer

En af dem, der bruger Tilfredshedsportalen er Lone Bjerregaard. Hun er skole- og dagtilbudschef i Langeland Kommune og mener, Tilfredshedsportalen er en god indikator for, hvordan det går på de forskellige områder.

- Vi får en pejling af, om den vare, vi leverer, er tilfredsstillende. Det er væsentligt, at vi leverer den kerneopgave, der efterspørges, og at forældre og pårørende inddrages, og at de føler sig inddraget, siger hun.

Langeland Kommune bruger Tilfredshedsportalen inden for dagtilbud, skoler, hjemmepleje og plejebolig.

Ifølge Lone Bjerregaard er grunden, at det er de områder, hvor de har den tætteste kontakt med borgerne.

- Vi tænker det ikke som kontrol, men mere som en genvej til øget dialog. Hjemmene har stor betydning for børnene, og det er af afgørende betydning, at man understøtter samarbejdet, siger Lone Bjerregaard.

Eksempelvis brugte hun portalen sidste år i forbindelse med skolereformen til at se, hvordan forældrene modtog ændringerne.

- Vi måler på anden måde

I Kerteminde Kommune bruger man ikke Tilfredshedsportalen. Dog er børne- og familiechef Inge Skov Madsen enig med Lone Bjerregaard i, at det er vigtigt at måle borgernes holdning til velfærden for at undersøge, hvor kommunen gør det godt, og hvor den kan gøre det bedre.

Da Tilfredshedsportalen startede, overvejede kommunen derfor, om den skulle deltage. Men det blev et nej.

- Vi synes ikke, der blev spurgt ind til de ting, vi arbejder på. Så derfor har vi lavet vores egen, som tager udgangspunkt i, hvor vi er. Den har vi haft i et par år nu, siger hun.

Tilfredshedsportalen måler borgernes holdning inden for ældreplejen, skoler, dagtilbud, plejeboliger, SFO og nu også genoptræning.

Ud over Langeland bruger Assens Kommune også Tilfredshedsportalen, og det er på hjemmepleje- og plejeboligområdet.

  • korsgaard_maja

    Af: