Fyens.dk har spurgt to fynske skoleledere om deres holdning til, at elever holder ferie uden for de officielle skoleferier.

Christian Holm er skoleleder på Provstegårdsskolen i Odense.

- Jeg er ikke bekymret for det, men vi ser selvfølgelig helst, at børnene er i skole alle 200 skoledage om året. Det betyder noget for et klassefællesskab, når alle er der.

- Men for nogle familier kan det ikke altid lade sig gøre at tage på ferie i skoleferierne. Enten på grund af deres arbejde, hvor de ikke kan få ferie, eller på grund af økonomi. I uge syv og efterårsferien er priserne tredoblet.

- Det er et problem i forhold til læringen, men for det enkelte barn kan det være en fantastisk oplevelse, og det er forældrenes vurdering, om det er vigtigt. Og det kan jeg som skoleleder også sagtens forstå.

- Vi ser mere alvorligt på det i 8. og 9. klasse og italesætter det mere her, hvad det kan betyde, hvis de tager ferie. Det er de klasser, der samler pensum op og skal til eksamen.

Afstemning
Er det o.k. at tage børn ud af skolen for at holde ferie?Man skal egentlig bede om lov, men ...

Simon Hempel-Jørgensen er skoleleder på Hyllehøjskolen i Middelfart.

- Lige på denne tid af året er det noget, vi tænker over. Det er typisk nu, vi oplever, at eleverne skal på skiferie. Det betyder selvfølgelig noget, man ikke er i skole en uge. Men vi skal prioritere, hvor vi bruger vores kræfter. Er det noget, vi vil gå ind i og rykke ved nogle normer, for det er det, der skal til. Man prioriterer hele tiden, og der har vi haft andre ting, der har større betydning for elevernes læring.

- Der, hvor vi gør os ekstra umage for at undersøge konsekvenserne nøjere, er i de ældste klasser. Der er uger, hvor der er projektuger og forberedelser til folkeskolens prøver, og der kan det blive et logistisk problem. I de tilfælde går vi ind i en dialog om, hvor hensigtsmæssigt det er.

- Det pudsige er, at der i bekendtgørelsen står, at man skal bede om lov. Men ofte får vi det som en orientering, konstaterer Simon Hempel-Jørgensen.

  • korsgaard_maja

    Af: