• Mange fynske landmænd er ramt af oversvømmelser på deres marker efter et særdeles vådt efterår og en vinter med samme våde tendenser.
  • Dræn og vandløb må opdateres til et dansk klima, der er under forandringer, mener formand for landboforeningen Centrovice.

Vejret er ikke, som det har været. Indimellem vælter det ned med regn i mængder, vi ikke i samme grad har lagt dansk jord til før.

Det påvirker de fynske landmænd, der kæmper med at få kornet til at gro i den våde jord, lyder det fra Torben Povlsen, formand for landboforeningen Centrovice.

Det samme viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.

- Vi er nødt til at forholde os til, at det bliver mere og mere vådt. Mange fynske landmænd er ramt af det her, siger han.

Det er heller ikke landmændene alene, der kæmper med det her. Mange husejere oplever også i stigende grad vand og fugt omkring deres huse. Det skal kommunerne også til at kigge på.
Torben Povlsen, formand for Centrovice

I år er det både de landmænd, der ikke nåede at få høstet alt, som for eksempel den sene majs, inden efterårsregnen faldt massivt. Det er dem, som såede vintersæd, der nu står under vand. Og så er der dem, som kommer for sent i gang med at så årets afgrøder, hvis ikke vejret arter sig i en mere tørskoet retning.

- Vi er nået dertil, hvor vi er nødt til at komme i dialog med kommunerne, så markerne ikke forsumper. Det er heller ikke landmændene alene, der kæmper med det her. Mange husejere oplever også i stigende grad vand og fugt omkring deres huse. Det skal kommunerne også til at kigge på, siger Torben Povlsen.

Dræn og vandløb må optimeres

Hans kollega i Centrovice, afdelingschef for Planteavl Leif Hagelskjær, peger på, at der er to afgørende indsatser, som kan løse en del af bøndernes problemer.

- Vi kan selv sørge for, at vores dræn er i orden, så vandet kan løbe væk fra markerne. Noget andet er, at det også kræver, at vandløbene er renset op og gravet så dybe, at drænene er over vandspejlet i vandløbene - ellers kan vandet ikke løbe fra markerne. Det er kommunens ansvar, og det er lovgivning, fordi de også skal forholde sig til vandløbsregulativer, forklarer han.

Lige nu er der dog ikke noget at gøre for de landmænd, hvis marker er oversvømmet eller mættet med så meget vand, at det uværgerligt vil skade årets høst, fortæller Leif Hagelskjær.

- De kan først spule drænene for sand og andet, når de har høstet. Derfor kan et vådt efterår, som det vi havde i 2017, godt komme til at koste op mod en tredjedel af det normale udbytte, uddyber han.

Til gengæld var sommeren 2017 rigtig god, det samme var høsten.

- Der er selvfølgelig variation fra år til år, men nedbørsmængderne er generelt stigende, og der er flere voldsomme regnskyl. Der er blevet kortere mellem de år, hvor vi kæmper med oversvømmelser, konstaterer Leif Hagelskjær.

Passede til vejret for 70 år siden

Torben Povlsen, formand for Centrovice, mener, at det er på tide at sætte fokus på at få indrettet drænsystemer og vandløb efter et nutidigt dansk klima.

- Der er gravet vandkanaler for at afvande områder og, der er lagt dræn på markerne. Det er alt sammen lavet i perioden fra sidste halvdel af 1800-tallet til 1950'erne. Det passede til den tids vandmængder, men i mellemtiden er der sket meget på den front. Derfor er vi nødt til at få det sat højt på dagsordenen - vi drukner herude, siger han.

Den rapport, forskere fra Aarhus Universitet netop har offentliggjort, forudsiger voksende problemer med oversvømmede marker.

  • Jørgensen_Kristina_Lund_(2015)_15

    Af:

    Jeg har siden 2012 været uddannelsespolitisk journalist på Samfundsredaktionen med ansvar for at dække for uddannelse og dannelse af vores børn. Fra vuggestue til de højere læreranstalter. Jeg har været på Fyens Stiftstidende siden 2005 og har tidligere skrevet for weekendredaktionen, erhverv, web, og tillæg. Jeg bor i Odense og har tre børn.

Mere om emnet

Se alle
3
Koster milliarder: Stigende grundvand og dårlig høst

Koster milliarder: Stigende grundvand og dårlig høst

Danmark drukner i regn: Stigende grundvand er et overset problem

Danmark drukner i regn: Stigende grundvand er et overset problem

Socialdemokrater vil lade ådale oversvømme af vand

Socialdemokrater vil lade ådale oversvømme af vand