Gamle husdyrracer skal sikre fremtidens landbrug.

Engang var verdens dyr, ifølge Bibelen, truet af syndfloden, men blev reddet på Noahs Ark. I dag er det ikke længere syndfloden der truer, de gamle husdyrracer, men det intensive landbrug, indavl og sygdomme.

Det moderne landbrug bruger udelukkende, standardiserede verdensracer, der vokser hurtigt og yder godt.

- Men der er forskere, der mener, at det intensive landbrug på et tidspunkt kan bryde sammen, siger Stig Benzon, leder af Bevaringscentret for Gamle Danske Husdyr-racer på Oregaard på Fyn.

- Det er blandt andet derfor, det er vigtigt, at vi bevarer de gamle husdyrracer og plantesorter. De har nogen gener og egenskaber, der måske kan blive brug for at vende tilbage til. Derudover er de også et stykke kulturarv.

Arkegårde

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) siger:

- Jeg er overbevist om, at der ligger en fare, hvis vi indskrænker den genmasse, vi har. Jo mere indskrænket produktionsform og mere intensiv og koncentreret produktionsformen bliver, jo større fare udsætter vi os selv for. Og derfor så synes jeg netop, at vi har et rigtig godt argument for også at bruge nogen penge. Selv om nogen måske vil sige, at det også er rigtig mange penge, men det er også en meget vigtig opgave. Tænk sig, hvis vi i fremtiden skulle stå og mangle de gamle gener?

En af ideerne til, hvordan man redder de gamle husdyrracer udspringer fra Stig Benzon, der gennem de sidste 30 år har brugt alt sin tid på, at samle og redde de gamle husdyr.

Han ser gerne, at dyr og planter bevares på udvalgte gårde, rundt om i landet, såkaldte arkegårde. Selv håber han, at Oregaard med tiden bliver en af slagsen.

- Gårde i gamle kulturhistoriske omgivelser vil være oplagte steder for arkegårde, siger Stig Benzon, men også de små ø-samfund, hvor det ikke er muligt at drive intensivt landbrug. Jeg er sikker på, at der kan skabes en produktion af specialprodukter, der kan sælges i gårdbutikker, og at arkegårdene kan være med til at fremme turismen.

Arkegårdsprojektet er netop et af de projekter, Bevaringsudvalget, der står for at uddele millionerne, har valgt at støtte.

Økologisk Landsforening modtager 326.400 kr til en forundersøgelse af projektet, der skal munde ud i en rapport med konkrete forslag til, hvordan arkegårdene kan bruges til bevaring af gamle danske husdyrracer og plantesorter.

- Jeg er meget begejstret for ideen om arkegårde. siger fødevareminister Dan Jørgensen.

- Jeg synes virkelig, det er en interessent tankegang, med perspektiver, vi skal dyrke i fremtiden.

En stor del af millionerne går til genforskning, der skal gøre forskerne klogere på de gamle husdyr og deres herkomst.

Århus Universitet og Aalborg Universitet får henholdsvis 1.790.976 kroner og 564.200 kroner.

Århus Universitet vil rekonstruere stamtavler og klarlægge slægtskab mellem racer for at bestemme, hvor genetisk unikke de forskellige gamle racer er.

Aalborg Universitet vil foretage genetiske undersøgelser af Dansk Jysk Malkekvæg samt lave en avlsstrategi ud fra den genetiske information.

De gamle racer skal igen i produktion

Det er meningen at de gamle husdyrracer ikke kun skal bevares, men også udnyttes til produktion.

- Jeg synes hele diskussionen om resistens og nogen af de andre sundhedsmæssige og miljømæssige problemer, der er kommet inden for produktionen, gør at vi også skal se på alternativer og måske lidt gammeldags produktionsformer. Dermed har jeg ikke sagt, at vi skal til at producere, som vi gjorde for mange hundrede år siden. Men, vi skal i hvert faldt til at genopdage de ældre produktionsformers fordele, siger Dan Jørgensen.

Dyrenes beskyttelse får 246.000 kr til tre projekter, der fokuserer på at bevare en rentabel produktion af gamle danske svin, høns og gæs i små besætninger med høj dyrevelfærd.

Bevaringscentret Oregaard på Nordfyn vil i gang med produktion af mælk fra gamle danske landkøer. Centret får 353.000 kr til en forundersøgelse af, hvordan hornet malkekvæg bedst opstaldes.

Den brune Læsø-bi, der udgør den sidste forekomst i Danmark af den oprindelige race af honningbien, hører også til blandt de gamle danske husdyrracer.

Til bevaring af Læsø-bien er der afsat 200.000 årligt.

- Det at vi investerer nogen millioner nu, gør at fortidens resurser kan være til fordel for fremtidens produktion, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
4
Fynsk idé: Arkegårde får millioner

Fynsk idé: Arkegårde får millioner

Penge på vej: 200.000 kr. til gamle husdyr

Penge på vej: 200.000 kr. til gamle husdyr

2
Videoportræt: - Det er vigtigt for menneskeheden

Videoportræt: - Det er vigtigt for menneskeheden