Stigende grundvand og forældede vandløbsregulativer er skyld i, at Erik Andreassens juletræsplantage ved Ørbæk er forvandlet til et sumpområde. Det mener han i hvert fald selv. Nyborg Kommune kender ikke til den konkrete sag, men bekræfter, at der er behov for ændringer, hvis man skal komme problemerne til livs.

Græsset knirker, når man træder i det. Vandet pibler op af sprækkerne. Januarfrosten har glaseret den våde jord med et lag af is. Erik Andreassen peger på et par dybe render, hvor vand har samlet sig, og forklarer, at her har den store traktor været kørt fast.

- Jeg har måttet lade over 1000 træer stå i år. Vores maskiner kan simpelthen ikke bevæge sig i området, siger Erik Andreassen.

Problemet er simpelt: Et særdeles vådt efterår har fået grundvandet til at stige til terrænhøjde og har forvandlet Erik Andreassens juletræsplantage ved Ørbæk til en regulær sump. Og selvom juletræerne blot er en sidegesjæft for den 75-årig Erik Andreassen, så er de økonomiske konsekvenser til at tage og føle på.

- Det svinger meget fra år til år, hvor godt det går, men der er ingen tvivl om, at i år er et lavpunkt. Det her kommer minimum til at koste 100.000 kroner, og det er meget for en pensionist som mig, siger Erik Andreassen.

Dårlig dræning

Problemerne med stigende grundvand har været særligt udtalt på det seneste, fordi det har regnet så meget, som det har. I sidste ende handler det om, at den eksisterende dræningen ikke er gearet til den megen nedbør.

På juletræsplantagen ved Ørbæk er problemet det lokale vandløb, Ørbæk Å, der ikke magter at føre vandet væk fra ejendommen.

- De dræn, der er her, har altid fungeret upåklageligt, men de seneste år har det ikke været nok. Ørbæk Å, som engang var en stor å, er gennem tiden svundet ind, og i dag kan den slet ikke tage de store mængder nedbør. Så det ender i stedet i grundvandet, der stiger som konsekvens af det, siger Erik Andreassen.

Tid til nye regulativer

Erik Andreassen er ikke i tvivl om, at åen skal graves dybere, så den kan føre mere vand væk. Det vil dog kræve, at man laver om på Nyborg Kommunes vandløbsregulativer, der strengt dikterer, hvordan Ørbæk Å skal se ud.

Det er måske også på tide, siger kommunen selv. De nuværende regulativer stammer nemlig fra amternes tid og har efterhånden en del år på bagen.

- Man skal helst revurdere regulativerne hvert tiende år, fordi situationen udvikler sig hele tiden, siger Lars Ole Christensen, der er biolog og sagsbehandler inden for vandløbsområdet hos Nyborg Kommune.

- Der er ingenting i det her system, der er statisk, og med de forandringer vi ser i forhold til nedbør, så er alle parter enige om, at der skal gøres et eller andet. Hvad der helt præcis skal gøres, det er det, vi nu skal finde ud af.

  • fyens.dk