I mandagslederen anbefalede vi forsvaret at købe en lommeregner. Vi bestiller lige én selv ved samme lejlighed, idet vi slap uheldigt fra et par faktuelle tal. Det skal derfor præciseres, at forsvarsbudgettet er på omkring 19 milliarder årligt, og at Hjemmeværnets bevillinger ikke er skåret ned til 300 årlige millioner, men til 430.