Et vestfynsk ægtepar skal torsdag for Retten i Odense. Parret er tiltalt for skatte- og momsunddragelse i 2010 og 2011 i forbindelse med deres virksomhed.

1,6 millioner kroner. Så meget har et vestfynsk ægtepar ifølge anklagemyndigheden hos Fyns Politi snydt det offentlige for ved særlig grov overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Sagen skal for Retten i Odense torsdag.

Ifølge anklageskriftet har parret svindlet ved at undlade at betale skat af indtægter fra deres virksomhed på 300.567 kroner i 2010 og 688.270 kroner i 2011. Det er angiveligt kvinden, som har undladt indtægterne i sin selvangivelse, men begge er tiltalt for i forening bevidst at have begået skatteunddragelsen.

Sagens paragraffer

Det fynske par er tiltalt efter straffelovens § 289. Ifølge denne bestemmelse straffes man med fængsel i op til otte år, hvis man gør sig skyldig i særligt grov overtrædelse af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgningen for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding.Og efter straffelovens § 50 om, at bøder kan bruges som tillægsstraf, når den tiltalte ved en lovovertrædelse har opnået eller har til hensigt at opnå økonomisk vinding.

Der henvises i anklageskriftet desuden til skattekontrollovens § 16. Her står, at man som skattepligtig, der ikke har selvangivet, har pligt til at korrigere det i løbet af fire uger, hvis ens indkomst- eller ejendomsværdiskat er sat for lavt af Skat.

Samt til momslovens § 81, som siger, at den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller kontrollen med udbetalinger, straffes med bøde. Hvis det vel at mærke er sket forsætligt eller groft uagtsomt.

 

Derudover er parret tiltalt for i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 sammen at have unddraget sig betaling af moms på i alt 628.042 kroner. Som med skatteunddragelsen skal momssvindlen være sket i forbindelse med virksomheden, som manden stiftede i 2009. Begge var dog med i direktionen.

Virksomhedens formål var ifølge cvr-registret at renovere ejendomme samt at udføre forefaldende arbejde. I starten af marts 2013 erklærede Skifteretten i Odense imidlertid selskabet konkurs, og det ophørte to måneder senere.

Risikerer millionbøde

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen af særligt grov karakter i sagen, hvor parret blandt andet skal have opgivet urigtige oplysninger om moms.

Mens der ifølge anklageskriftet burde have været betalt godt 628.000 kroner i moms, angav parret, at der skulle svares moms af 0 kroner. Desuden skal parret have fortiet oplysninger til kontrollen af momsbeløbet.

Specialanklager Annette Korsgaard vil ikke udtale sig om sagen før retsmødet, men bekræfter, at hun går efter at få de tiltalte idømt en tillægsbøde svarende til det beløb, de skal have svindlet for. Parret risikerer altså ud over at skulle betale de godt 1,6 millioner kroner også at skulle betale en bøde på samme beløb. Strafferammen i sagen er op til otte års fængsel.

Den tiltalte kvinde, der er i midten af 40'erne, nægter sig skyldig, oplyser hendes forsvarer Morten W. Kamp. Om det samme gælder den tiltalte mand, der er i midten af 50'erne, vil dennes forsvarer Søren Riis Andersen ikke oplyse. Advokaten fortæller dog, at han forventer, at manden vil afgive forklaring i retten.

Vi bringer ikke navnet på virksomheden, da det ville gøre det let også at sætte navn på de tiltalte. Avisen bringer navnet på personer, der idømmes et års ubetinget fængsel eller derover.

  • Lars Krejberg

    Af: