De syddanske politikere vil fordanske navnene på sygehusafdelingerne, så det bliver nemmere for patienter og pårørende at finde rundt

Hvad er endokrinologi?

- Aner det ikke, vil mange såkaldt helt almindelige mennesker sikkert svare, hvis de blev spurgt.

Og det dur ikke, at borgerne i Syddanmark langtfra altid ved, hvad navnene på sygehusenes afdelinger egentlig betyder, mener politikerne i Region Syddanmark, som nu vil forenkle de lægefaglige termer og omdøbe sygehusafdelingernes navne til mundret dansk.

I tilfældet endokrinologi - eller Endokrinologisk Afdeling på OUH - skal afdelingen fremover hedde Diabetes og Hormonsygdomme.

Geriatrisk Afdeling, som behandler ældre, medicinske patienter skal slet og ret omdøbes til Ældresygdomme, og Onkologisk Afdeling skal fremover hedde Kræftsygdomme. Og så videre.

I tidens ånd

Hvad er egentlig meningen med navneændringerne?

- At man som patient eller pårørende bedre skal kunne forstå, hvor man er på sygehuset, forklarer regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

- For læger, sygeplejersker og os politikere betyder det jo ikke det store, men for borgere, som sjældent kommer på sygehuset tror vi, at det hjælper til at finde rundt, siger Lose.

- Og så ligger initiativet godt i tråd med den udvikling, der er i gang i det danske sundhedsvæsen, hvor vi i højere og højere grad indretter sygehusene på patienternes betingelser, siger regionsrådsformanden.

Syddanmark er ikke det første sted i landet, hvor de kringlede lægefaglige gloser erstattes af mundrette, danske betegnelser. Flere steder i Midtjtylland og Gentofte Sygehus er de latinske og græske betegnelser skiftet ud med godt, gammeldags dansk-

Ledende overlæge på Reumatologisk Afdeling på OUH, Jens Møller Rasmussen, mener da også, at navneændringen er et helt rigtigt skridt.

- Det er fortrinligt, og det er helt i tidens ånd, siger Jens Møller Rasmussen, der fremover skal vænne sig til at hans afdeling hedder Gigt- og Bindevævssygdomme.

Patienter er glade

Bjarne Rønde Kristensen, ledende overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Odense og Svendborg er også tilfreds. Hans afdeling skal fremover hedde Kvindesygdomme og Fødsler.

- Vi fastholder selvfølgelig de lægefaglige termer i internationale sammenhænge, men for vores egne patienter giver det rigtig god mening, siger han.

Men hvad siger patienterne, som øvelsen her egentlig er til ære for?

- Det er en strålende idé, og noget, som samtlige sygehuse i landet burde have gennemført for mange år siden, siger formand for Danske Patienter, Lars Engberg.

- I forvejen kan man som patient hurtigt føle sig fremmedgjort på et sygehus. Og navne, som man ikke forstår, gør det absolut ikke nemmere, siger Lars Engberg.

Den endelige beslutning om navneændringer bliver truffet på næste regionsrådsmøde.

  • Af: