Fødevarestyrelsen har udgivet en guide til de mange nye ejere af kælegrise.

Det bliver mere og mere populært at holde grise som kæledyr. Faktisk er det blevet så populært, at Fødevarestyrelsen har oprettet en helt separat kategori til kælegrise i CHR (Det Centrale HusdyrbrugsRegister).

Indtil videre er der registreret 23 kælegrise på Fyn. Og hvis man har en gris gående derhjemme, skal den registeres

- Vi vil gerne sætte fokus på, at uanset hvilken grund folk har til at holde gris - om det er kælegrise eller produktionssvin - så er reglerne de samme. En gris er en gris, siger John Larsen, der er kontorchef for Dyresundhed i Fødevarestyrelsen.

Ved at ændre klassificeringen og udsende en guide til kælegrisejerne håber Fødevarestyrelsen at nå ud til de ejere, der ikke ved, hvad reglerne er.

- Det handler om, at vi gerne vil vide, hvor grisene er, siger John Larsen.

Kan være ødelæggende for eksporten

Den primære grund til det er, at det er uhyre vigtigt for svineindustrien, at man har overblik over sygdomsudbrud.

- Kælegrise kan få de samme sygdomme som de professionelt holdte grise. Og de kan være ødelæggende for hele svineeksporten, siger John Larsen.

Sygdomme som svinepest skal registreres og holdes i skak, hvis ikke det skal være til skade for eksporten.

- Det vil betyde det samme for landbrugseksporten, om det er en kælegris i København, eller det er et svin i en produktionsbesætning på 10.000 svin, der bliver syg, siger han.

Sådan er reglerne

Det er ikke bare sådan lige at købe sig en kælegris. Her er et udpluk af reglerne fra Fødevarestyrelsens guide:

1. Alle svinebesætninger i Danmark skal være registreret i CHR. Reglerne gælder for alle, også selvom du kun ejer én enkelt kælegris.

2. Registreringen i CHR gør myndighederne i stand til at forebygge og opspore smitsomme sygdomme hos svin og andre klovdyr. Det kunne f.eks. være sygdomme som svinepest eller mund- og klovesyge.

3. Hvis du har mistanke om, at din kælegris har en anmeldepligtig sygdom, skal du kontakte en dyrlæge med det samme. Du kan læse mere her.

4. Det er som udgangspunkt forbudt at holde alle slags grise i byzoner og sommerhusområder. I nogle tilfælde kan der indhentes specialtilladelse.

5. Der er stor risiko for, at alvorlige smitsomme husdyrsygdomme kan overføres til dyr via køkken- og madaffald. Der er derfor totalt forbud mod at fodre med køkken- og madaffald til dyr i hele EU.

6. Det er tilladt at færdes med en kælegris uden for indhegning eller ejendom, hvis grisen holdes
i snor.

7. Du kan ikke bare tage din kælegris med på ferie. Hvis grisen flyttes i en dag eller mere, skal der oprettes et separat CHR-nummer.

Der gælder desuden en række andre regler, som du kan læse i publikationen "Hold af kælegrise".

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
5
Landmænd: Uregistrerede kælegrise kan være katastrofalt for eksporten

Landmænd: Uregistrerede kælegrise kan være katastrofalt for eksporten

2
Har to grise som kæledyr: - Det er ren hygge

Har to grise som kæledyr: - Det er ren hygge