Der blev fundet hele 213 telefoner hos de indsatte i den lukkede del af Nyborg Fængsel sidste år. Men et nyt hegn og øget kontrol har nedbragt antallet drastisk.

213 gange i 2016 fandt personalet i Nyborg Fængsel mobiltelefoner hos de indsatte på de lukkede afsnit. I 183 af tilfældene havde de indsatte haft råderet over telefonen. Langt flere end i Københavns Fængsler og Enner Mark Fængsel, der også er omfattet af opgørelsen.

Til gengæld faldt antallet af mobil-fund drastisk i løbet af året, så der i det sidste kvartal af 2016 kun blev fundet 13 mobiltelefoner.

Det viser en oversigt fra Direktoratet for Kriminalforsorgen over fund af mobiltelefoner i fængsler og arresthuse i 2016.

Ifølge institutionsleder i Nyborg Fængsel, Henrik Marker, fortsætter den gode tendens ind i 2017, hvor der i 1. kvartal kun blev fundet otte telefoner.

- På baggrund af de fund, vi gjorde, valgte vi, at der skulle ske noget, siger han om den indsats, fængslet har gjort for at komme problemet til livs.

Det viste sig, at hovedkilden var kast over den inderste mur, fordi folk med tilknytning til de indsatte kunne klippe sig igennem det yderste hegn.

Allerede i slutningen af 2015 blev det derfor besluttet at etablere et nyt hegn, der stod færdig sidst i oktober 2016, som man ikke kan klippe sig igennem.

Derudover blev der sat øget fokus på visitation, som der også fra ministerielt hold blev bidraget til med nye standarder sidste forår i kølvandet på, at mistænkte i terrorsagen fra København havde haft adgang til mobiltelefoner. Det blev mere systematiseret og intensivt, hvordan personalet skulle søge efter telefoner.

Ikke tilstrækkeligt

- Henrik Marker, hvilken betydning kan det have haft, at der er fanger, der har haft adgang til en mobiltelefon?

- Det skal de selvfølgelig ikke have. Men vi har ikke registreret, hvad de har været brugt til.

- I har ikke overvejet en midlertidig løsning med eksempelvis vagter, mens det nye hegn blev opført?

- Vi har løbende repareret på det, men vi har ikke kunnet bemande det med fængselsbetjente. Vi har gået runderinger og repareret på det undervejs og sat arbejdet med et nyt i gang, da vi konstaterede, det ikke var tilstrækkeligt.

- Nu er I så nede på otte telefoner i årets første tre måneder. Hvordan kommer de så ind?

- Ja, det arbejder vi så på at finde ud af og stoppe.

- Hvad tænker du om, at de andre lukkede fængsler ikke har samme problem?

- Jeg tænker, at vi skal helt ned på samme niveau som dem.

  • Byline billeder

    Af:

    Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.