Ifølge anklagemyndigheden blev to bombeangreb mod skoler afværget, da politiet i begyndelsen af januar 2016 anholdt en 15-årig pige i hendes hjem.Onsdag indledtes retssagen mod hende - her er fire ting, der tilsammen gør sagen højst usædvanlig.

1. Terror-anklaget

Den nu 17-årige pige, der var i retten første gang onsdag, er tiltalt for forsøg på terror. Ifølge PET's opgørelse over danske terrorsager er det blot 11. gang i nyere tid, at hændelser i Danmark finder vej til en domstol, hvor terrorparagrafferne er blevet taget i brug af anklagemyndigheden - en af sagerne blev ført i USA.

Af de 10 foregående sager er de ni koncentreret omkring perioden 2005-2010. Den første var sagen mod den såkaldte boghandler fra Brønshøj, som blev dømt for at fremme en terrororganisation, mens den sidste i 2010 var fire anholdte i Herlev og Greve, der var ved at forberede et terrorangreb mod Jyllands-Posten. Der faldt en dom på 12 år til fire personer i den sag.

Den 10. og seneste sag var angrebet mod Krudttønden og synagogen i København i februar 2015, da to blev dræbt, og gerningsmanden også selv blev dræbt. Fire mænd blev i september 2016 frikendt for medvirken til terror.

2. Kvinde på anklagebænken

Terror er overvejende et mandligt domæne. 2013 var første gang, en kvindelig terrorist kom på det amerikanske FBI's liste over de mest eftersøgte terrorister. Der findes ikke tal for hvor stor en del af verdens terrorister, der er af kvindekøn - blandt de højeste skøn, der er foretaget, var da Dansk Kvindesamfunds blad, Kvinden & Samfundet, i 2011 skrev, at i omegnen af 30 procent er kvinder. Det har dog langtfra været billedet i de danske terrorsager. Her er den 17-årige fra Kundby på Nordvestsjælland den første, der er tiltalt i retten efter terrorparagraffer.

3. En barneterrorist

Den 17-årige Kundby-pige var blot 15 år, da hun 13. januar blev anholdt og senere tiltalt for at planlægge bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle 10 kilometer fra Kundby og den jødiske Carolineskolen i København. Det hører til særsynet med store, alvorlige retssager mod formodede gerningsmænd i så ung en alder.

Lige i disse dage falder sagen mod Kundby-pigen sammen med sagen mod fire drenge på 15-16 år fra Ry i Midtjylland, der kører ved Retten i Horsens. De er tiltalt for grov vold under særligt skærpende omstændigheder, efter deres 16-årige skolekammerat blev angrebet med en flaske brændende benzin ved den lokale idrætshal.

Ifølge Danmarks Statistik blev blot syv 15-årige dømt for alvorlig vold i 2015 - fem drenge og to piger.

4. Udsigt til forvaringsdom

Anklagemyndigheden går efter en forvaringsdom til den 17-årige pige. Det er en særdeles hård straf, som består af fængsel på ubestemt tid. Straffen gives til mentalt raske gerningsmænd, som anses for at være til særlig fare for samfundet. I de 10 år op til 2015 blev denne straftype blot taget i anvendelse 45 gange.

For at kunne blive dømt til forvaring skal gerningsmanden af en læge være blevet vurderet til at være mentalt rask, men samtidig skal lægen også vurdere, at vedkommende vil fortsætte med at begå farlig kriminalitet.

De dømte placeres typisk i det lukkede fængsel Anstalten ved Herstedvester, hvor der er personale med speciale i psykiatrisk og psykologisk behandling. Først når en læge vurderer, at den dømte ikke længere er til fare for samfundet, kan der blive tale om løsladelse. I øjeblikket sidder man gennemsnitligt indespærret i nær ved 15 år, når man har modtaget en forvaringsdom.

Ingen af de 11 forgående terrorsager i Danmark i nyere tid har udløst en forvaringsdom.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Landsret: Terrordømt pige fra Kundby ville bombe to skoler

Landsret: Terrordømt pige fra Kundby ville bombe to skoler

Anklager er tilfreds med skyldkendelse til Kundbypige

Politiet bevogter landsret i sag mod terrordømt pige