Fik aflivet deres hunde: Nu varsler politiet regning på kvart million kroner

Søren Bruun (t.v.) og Anders Bruun kan se frem til en kæmperegning for pensionsanbringelsen af deres to hunde. Foto: Peter Skjødt Mygind

Fik aflivet deres hunde: Nu varsler politiet regning på kvart million kroner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fynboerne Søren Bruun og Anders Bruun kæmpede gennem tre år en principiel sag om hundeloven ved de danske domstole. Det endte med, at deres to hunde, Frigg og Marley, blev dømt til at aflivning. Nu vil Fyns Politi have dem til at betale over 100.000 kroner hver for hundenes "varetægtsfængsling". Men det strider mod Højesterets afgørelse, mener hundeejerne og deres advokat i sagen.

Sagen om de to hunde Frigg og Marley, der i november blev aflivet som følge af en højesteretsdom, har fået endnu en krølle på halen. De fynske hundeejere, Søren Bruun og Anders Bruun, har nemlig modtaget et brev fra Fyns Politi, hvori det oplyses, at politiet agter at pålægge ejerne en regning på 239.879 kroner for pensionsanbringelse af hundene, mens sagen blev behandlet.

Højesteret lagde i sin afgørelse ellers vægt på, at sagen havde "vidererækkende betydning", og at ingen af parterne derfor skulle betale sagsomkostningerne til hverken statskassen eller nogen anden part. Det er nemlig første gang, at hundelovens forbudsliste er blevet prøvet ved den højeste retslige instans, og sagen vil derfor danne præcedens for fremtidig fortolkning af lovgivningen. Af samme grund kommer politiets brev meget bag på hundeejer Søren Bruun.

- Det er blevet sagt i Højesteret, at det er en principiel sag, og at der ikke er nogen, der skal opretholde sagsomkostningerne. Så jeg kan ikke forstå, hvordan Fyns Politi mener, de kan lave en sådan opkrævning, siger Søren Bruun, der ikke mener, at regningen er rimelig.

- Jeg er selvfølgelig vred og irriteret. For det første fordi politiet ikke lytter til Højesteret, og for det andet fordi det ikke er min skyld, at hundene har siddet i fangenskab i tre år. Det er ikke min skyld, at sagsbehandlingen har taget så lang tid. Så uanset hvad kan de ikke tørre det hele af på os.

Sagen om Frigg og Marley
I september 2014 tog Fyns Politi de to hunde Frigg og Marley fra deres ejere, Søren Bruun og Anders Bruun, og anbragte dem på hundepension.Årsagen var, at politiet havde fået en anonym henvendelse, som sagde, at der var ulovlige hunde på adressen. Efterfølgende skønnede en dyrlæge på baggrund af billeder af hundene, at der kunne være tale om en krydsning af hunderacen amstaff, som er ulovlig ifølge hundelovens forbudsliste. Politiet afgjorde herefter, at hundene var ulovlige, og at de skulle aflives.

I de næste tre år udspillede der sig en retssag mellem politiet og hundeejerne. Sidstnævnte mente, at hundene var fuldt ud lovlige, men at formuleringen af hundeloven gjorde det umuligt at bevise. Den endelige dom faldt i Højesteret den 7. november i år, hvor politiet fik medhold, og hundene blev dømt til aflivning. Sagen blev vurderet til at være af principiel betydning, og sagsomkostningerne skulle derfor ikke pålægges hundeejerne.

Den 11. december modtog Søren Bruun og Anders Bruun en partshøring fra Fyns Politi, hvori der står, at de agter at opkræve 239.879 kroner for pensionsanbringelsen af Frigg og Marley.

Søren Bruun og Anders Bruun har ind til den 1. januar til at komme med bemærkninger hertil.

Intet alternativ til pension

Fyns Politi er dog tydeligvis af en anden opfattelse. De skriver således i brevet til de to hundeejere:

"Vedrørende den passerede tid fra hundenes anbringelse i pension den 8. september 2014 og til disses aflivning den 8. november 2017 bemærkes det, at sagsbehandlingstiden ved Fyns Politi/Rigspolitiet findes at være rimelig. Fyns Politi traf således afgørelse om aflivning den 17. oktober 2014, hvilken afgørelse Rigspolitiet var enig i, jævnfør Rigspolitiets afgørelse af 19. december 2014. Først herefter, ved sagens indbringelse for domstolene i januar 2015, fulgte en længere sagsbehandlingstid."

Og efterfølgende:

"Hundebesidderne findes ved deres påklage og indbringelse af sagen for domstolene at have afstedkommet og accepteret en længere pensionsanbringelse af hundene og deraf følgende yderligere omkostninger."

Men ifølge hundeejerne selv, så var pensionsanbringelsen helt ude af deres hænder.

- Det er politiet, der har bestemt, at vores hunde skulle sidde i pension. Vi havde ikke andre valg. Hvis vi ville kæmpe den her principielle sag, så skulle vores hunde sidde der, mens retssagen stod på, siger den anden hundeejer, Anders Bruun.

Klar til at kæmpe imod

Hvis Fyns Politi gør alvor af deres trussel om at sende hundeejerne en regning på knap 120.000 kroner hver, så kan de vælge at køre endnu en retssag - denne gang med udgangspunkt i omkostningerne for hundepension. Og advokat Poul Hvilsted, der repræsenterede de to hundeejere i Højesteret, er klar til at træde til, hvis det skulle blive aktuelt.

- Jeg er overrasket over, at Fyns Politi ikke har forstået, hvad Højesteret har signaleret - ganske tydeligt - i deres dom. Navnligt at sagen er af principiel karakter, og at hundeejerne derfor ikke bør pålægges en regning, siger Poul Hvilsted.

Indtil videre har Søren Bruun og Anders Bruun dog indtil den 1. januar til at komme med indsigelser mod den store regning. Og den mulighed har hundeejerne tænkt sig at udnytte.

- Selvfølgelig vil jeg kæmpe imod. Hvis jeg skal betale noget, så skal der være en rimelighed i det, og det er der ikke i det her, siger Søren Bruun.

Fyns Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen og henviser til, at der endnu ikke er truffet en endelig afgørelse. Det sker først, når de har behandlet hundeejernes eventuelle bemærkninger.

Fik aflivet deres hunde: Nu varsler politiet regning på kvart million kroner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce