Indsigt

Flere fattige familier i Danmark betyder flere afslag til familier med børn, der søger velgørende organisationer om feriehjælp. Helle B. Antczak, lektor på Institut for Socialt arbejde på professionshøjskolen Metropol, fortæller, at feriekoloni er afgørende for børnene.

Er der fattige i Danmark?

- Arbejdsmarkedets Erhvervsråd har vist, at antallet af fattige er fordoblet fra 20.00 i 2002 til knap 45.000 i '15. Det er dem med en indtægt mindre end 50 procent af medianindkomsten. De har ikke råd til at tage på ferie. Det er et kontant udtryk for relativ fattigdom, hvor man ikke har samme muligheder som resten af befolkningen. Mange vil dog ikke sige, de er fattige, fordi det er skamfuldt.


Hvad betyder er afslag på feriehjælp?
- Vi spejler os i andre familier. At være en familie, der ikke kan det, de andre kan, giver en skamfølelse hos forældre. De lever formentlig et hverdagsliv, der er mere isoleret fra andre og mere oplevelsesfattigt. I ferien er de er henvist til at være mere i deres eget hjem. Det påtvungne samvær, ved vi fra forskningen, kan øger risikoen for konflikt, omsorgssvigt og vold.


Hvad betyder det for børnene, der ikke kommer på ferie?
- De har ikke mange oplevelser i hverdagen, fordi forældrene ikke har råd. En ferien kan give dem overskud og næring til flere gode oplevelser. En simpel ting, som at komme i skole efter ferien, hvor alle fortæller, hvad de har lavet. De børn, der ikke kommer af sted, vil være skamfulde. De vil måske opdigte en historie. Det kan gøre børn ensomme, når de ikke kan fortælle om deres oplevelser.Vores selvfølelse og identitet påvirkes af, hvordan vi tror, andre opfatter os. At være barn i en familie, der ikke kommer på ferie eller får oplevelser, kaster skygger ind over barnets opfattelse af sig selv. Barnet se sig selv som om, det ikke er så meget værd som andre, fordi det ikke har mulighed for det samme.
Hvad betyder det, for dem, der kommer af sted?
Det giver dem noget at snakke om og noget at grine af sammen. Det kan give nye kontakter, og man opdager, man ikke er den eneste i verden, der ikke har råd til at tage på ferie. Det kan sætte en parentes om en svær hverdag. Mange forældre bliver desperate og skamfulde over ikke at kunne give deres børn det, andre kan. Det gør dem til dårligere omsorgsgivere, fordi de følelser giver mindre overskud til at være gode forældre.


Er det mere end et plaster på såret?
Hjælpeorganisation kan være med til at afværge nogle konflikter med deres ture. Forældre og børn komme berigede hjem og, der kan skabes netværk. De ture arrangeres også tit af organisationer, der har andre tilbud. Du kan være heldig at komme med videre i et netværk.


Hvad kan gøre situationen bedre for udsatte?
En nem løsning er at sige flere midler til ferier. Men det er ikke en rigtig løsning.Det skal strukturelle ændringer til. Et godt bud er at afskaffe fattigdomsydelser. Da de blev afskaffet kortvarigt i 2011 faldt antallet af fattige.Det handler også om arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik. Lige nu stiger tallet for svage unge, der ikke får en uddannelse. Vi skal have styrket uddannelsesindsatsen for dem og, der skal skabes job til folk, der ikke passer ind på et snorlige arbejdsmarked.

  • Jørgensen_Kristina_Lund_(2015)_15

    Af:

    Jeg har siden 2012 været uddannelsespolitisk journalist på Samfundsredaktionen med ansvar for at dække for uddannelse og dannelse af vores børn. Fra vuggestue til de højere læreranstalter. Jeg har været på Fyens Stiftstidende siden 2005 og har tidligere skrevet for weekendredaktionen, erhverv, web, og tillæg. Jeg bor i Odense og har tre børn.