Fejlbehandlinger for millioner: Flertal bag krav om tilbagebetaling vakler

Der bliver diskussion om Region Syddanmarks praksis omkring anker af afgørelser fra Patienterstatning, når partierne tager hul på budgetforhandlingerne efter sommerferien. En række partier mener, at regionen bør holde sig fra at anke. Arkivfoto

Fejlbehandlinger for millioner: Flertal bag krav om tilbagebetaling vakler

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Region Syddanmark skal holde op med at anke afgørelser, hvor en patient har fået tilkendt en erstatning for at være blevet fejlbehandlet. Sådan lyder det fra en række partier, efter at regionen har fremlagt tal for, hvor mange millioner man har krævet tilbagebetalt efter at have fået medhold i 22 ankesager.

Patienter, der har fået Patienterstatningens ord for, at de er blevet fejlbehandlet, kan formentligt snart vide sig mere sikre på, at regionen ikke anker sager, hvor regionen er uenig i afgørelsen.

Næstformand Poul-Erik Svendsen (S) meldte tirsdag ud, at Socialdemokraterne trækker deres opbakning til den nuværende praksis, hvor regionen anker sagerne, hvis erstatningen til patienten udgør mere end 100.000 kroner, og det ud fra en jurdisk eller lægefaglig vurdering er "overvejende sandsynligt", at afgørelsen i Patienterstatningen er forkert.

- Det er uværdigt, at det skal være en del af en besparelse, og det efterlader et indtryk af, at regionen kommer som en stor organisation og går efter patienterne, lyder det fra Poul-Erik Svendsen.

Og den holdning deles af både SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der - i modsætning til Socialdemokraterne - ikke stemte for det budgetforlig for 2015, hvor det blev besluttet at begynde at anke afgørelserne og dermed sikre regionen en årlig besparelse på 8,5 millioner kroner.

- Jeg synes kun, at det er glædeligt, at Socialdemokraterne nu kan se, at det var en forkert beslutning at spare penge ved at anke de her afgørelser. Vi taler om patienter, som vi ikke har behandlet godt nok, og som ofte lider af en alvorlig sygdom. I de tilfælde er det ikke regionens opgave at anke afgørelser, som én instans allerede har lavet. I de situationer skal vi lægge os fladt ned. Også selvom vi eventuelt kan vinde en ankesag på grund af en eller anden teknisk detalje, siger Ida Damborg (SF).

Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Thies Mathiasen, mener, at regionen med ankerne af afgørelserne er med til at presse en række patienter, som i forvejen er meget syge og som under alle omtændigheder har fået det værre efter at være blevet behandlet.

- Jeg synes ikke, at det er særligt værdigt. Mange af de her mennesker står jo i en dybt ulykkelig situation i forvejen, og så presser man dem en gang til ved at anke afgørelserne, siger han.

Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum mener, at forligspartierne bag budget 2015 lod nogle af de svageste patienter i regionen dække regionens underskud.

- Det betyder utroligt meget for de patienter, der har fået tilkendt erstatningen, og som jo er kommet alvorligt til skade. Så vi var helt uenige i, at man skulle indregne en besparelse i budgettet ved at gå efter de patienter, siger Vibeke Syppli Enrum, der dog undrer sig over det pludselige holdningsskifte hos Socialdemokraterne:

- Det virker til, at de skifter rigtigt mange heste i øjeblikket.

Ifølge Poul-Erik Svendsen har Socialdemokraterne dog aldrig været de store tilhængere af den ankeprocedure, som partiet selv lagde stemmer til i budgetforliget for 2015.

- Jeg har aldrig syntes, at det var særligt genialt. Og når man kigger på, at regionen administrerer et budget på 24 milliarder kroner, synes jeg heller ikke, at vi har fået noget specielt ud af det, siger han.

Regionens ankesager
Tirsdag holdt Sundhedsudvalget i Region Syddanmark møde, hvor et punkt på dagsordenen var status for anker af patienterstatningsafgørelser.Regionen besluttede i slutningen af 2014 fremover at anke afgørelser, hvis regionen enten lægeligt eller juridisk vurderede, at afgørelsen med stor sandsynlighed var forkert.

Siden har regionen på de lidt mere end to år anket 47 sager og fået medhold i 22 sager. Patienterne i de sager har efterfølgende måttet tilbagebetale i alt tæt på 13 millioner kroner.

Det er patienterne selv, der anker langt de fleste afgørelser. Cirka 700 anker om året.

Lose: Vi skal kunne anke sagerne

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) peger på, at det kun er en meget lille brøkdel af afgørelserne, som regionen anker. Siden slutningen af 2014 har regionen således kun anket afgørelserne i 47 sager, hvoraf regionen har fået medhold i 22 sager, der videre har ført til krav om tilbagebetaling af knap 13 millioner kroner. Det skal ses i lyset af, at ankenævet årligt behandler omkring 700 sager fra Region Syddanmark.

Hun mener derfor, at regionen bør holde fast i de relativt få ankesager.

- Jeg mener stadigvæk, at vi skal anke sager, hvor vores juridiske og lægefaglige medarbejdere mener, at afgørelsen er forkert. Og hvis vi får medhold i vores anke, mener jeg, at vi har en forpligtelse til at kræve pengene tilbagebetalt. I så fald har patienten jo ikke ret til at få erstatningen, siger Stephanie Lose.

Hun forstår dog godt det problematiske i, at patienten kan have brugt en del af erstatningen, når regionen anker sagen og eventuelt ender med at kræve pengene tilbage.

- Jeg vil selvfølgelig gerne undgå de sager, hvor folk kommer til at stå i en situation, hvor de skal betale penge tilbage, de allerede har brugt. I dag er vi forpligtet til at udbetale dem med det samme, patienten har fået medhold, siger Stephanie Lose, der peger på, at regionerne stadig afventer en udmelding fra Sundhedsministeriet omkring ankesagerne.

Under alle omstændigheder vil sagerne komme til at indgå i efterårets budgetforhandlinger.

- Så må vi jo se, hvor partierne vil finde en anden besparelse på otte millioner kroner. Det svarer til tre akutbiler og selvom vi har et stort budget, kan jeg altså ikke lige se otte millioner kroner stå og blinke et eller andet sted, siger Lose.

Fejlbehandlinger for millioner: Flertal bag krav om tilbagebetaling vakler

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce