Regeringen, KD og DF er torsdag blevet enige om at stramme reglerne for udvisning.
For at styrke indsatsen mod kriminelle udlændinge skal der gennemføres yderligere stramninger af udlændingelovens udvisningsregler.

* Udlændinge, der står til udvisning, skal kun have mulighed for at blive her, hvis Danmarks internationale forpligtelser med sikkerhed kræver det.

* Den skærpede afvejning skal ske ved enhver form for kriminalitet, der begrunder udvisning efter reglerne i udlændingeloven - narkohandel, voldtægt røveri mv.

* Ordningen med betinget udvisning skal styrkes markant, så det klart fremgår, at ny kriminalitet, der udløser fængselsstraf, medfører udvisning.

* Som led i indsatsen mod banderelateret kriminalitet skal der fremover ved en udvisningsdom lægges særlig vægt på, om udvisningen er særlig påkrævet, fordi kriminaliteten er begået som led i organiseret kriminalitet.

Kilde: Finansministeriet.