Kronik: Fakta om Arena-sagen


Kronik: Fakta om Arena-sagen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Billede
Indland. 

Af Ole Bang Nielsen, adm. direktør Odense Sport & Event

Der har været sagt og skrevet meget om Odense Sport & Event (OS&E) i den sidste tid. Noget har været rigtigt - andet har været decideret forkert. Vi vil gerne prøve at skabe lidt mere klarhed over et par af de sager, der har fyldt mest i spalterne, nemlig sagerne om Arena Fyn og eventpuljen i Odense & Co.Lad os begynde med Arena Fyn.

Fakta er, at da man i 2005 i fællesskab besluttede at bygge Arena Fyn, indgik Odense Kommune, Fyns Amt og OS&E (dengang Odense Congres Center A/S) samtidig en bindende aftale om ejerforhold, brug og drift. Aftalen siger, at kommunen (som overtog alle rettigheder og pligter fra Fyns Amt) i 20 år fra ibrugtagning har "vederlagsfri brugsret" i 146 dage om året til gengæld for sit indskud i arenaen. Kommunen skal altså ikke betale husleje, når de bruger arenaen. Aftalen siger også, at OS&E afholder alle løbende udgifter til arenaen - også i de 146 dage, som kommunen råder over. Til gengæld forpligter kommunen sig til at tiltrække så mange arrangementer til arenaen i de 146 dage, at de afledte indtægter herfra til OS&E (salg af sodavand, pølser og popcorn, booking af hotelværelser osv.) skaber balance ift. udgifterne.

Fakta er, at der ikke er balance, og det har der aldrig været.

Det er ikke overraskende, for allerede da man lavede ovenstående aftale, var parterne klar over, at kommunen ikke fra start kunne leve op til "balanceprincippet". Kommunen havde ikke de nødvendige ressourcer til at tiltrække så mange og så attraktive events. Derfor enedes man om, at kommunen i de første fem år skulle betale sig fra ikke at leve op til balanceprincippet. Det blev aftalt, at kommunen skulle betale 1,7 mio. kr. om året som kompensation for de manglende afledte indtægter. Aftalen i sin helhed blev godkendt af Statsforvaltningen.Forventningen dengang var, at kommunen efter de første fem år kunne leve op til forpligtelsen om at tiltrække store, attraktive events. Det skete desværre ikke. Ved udgangen af 2012 kunne OS&E konstatere, at kommunen i de første fem år af aftalen ikke havde bragt tilstrækkeligt med events til arenaen til at skabe balance - selv ikke med betalingen af de 1,7 mio. kr. om året. Derfor henvendte OS&E sig i slutningen af 2012 til kommunen for at starte en dialog om, hvordan kommunen fremadrettet kunne leve op til sine forpligtelser. Det efterfølgende forløb blev relativt langvarigt - kommunal jura er ikke ukompliceret, men fakta er, at det endte med, at kommunen i oktober 2013 selv valgte og selv formulerede en forlængelse af aftalen - i øvrigt med udtrykkelig henvisning til balanceprincippet.

Er der tale om ulovlig, kommunal støtte til privat virksomhed? Ikke efter vores mening. Og heller ikke ifølge de ikke mindre end tre advokatvirksomheder, som vi har haft til at se på sagen. Der er tale om, at Odense Kommune og OS&E har indgået en bindende aftale, som er godkendt af Statsforvaltningen, og som udtrykkeligt specificerer rettigheder og pligter for begge parter i hele aftalens løbetid. Fakta er, at en grundlæggende betingelse i aftalen er, at kommunen skal anvende sin brugsret i et omfang og på en måde, der skaber balance i økonomien i de 146 dage, kommunen har til rådighed. Det er ikke sket i de foreløbig ni år, aftalen har løbet, og i stedet har kommunen valgt at udligne underbalancen ved at betale sig fra det. Det er ikke støtte - det er at leve op til en godkendt aftale.

Og så er der eventpuljen under Odense & Co.

I forbindelse med arena-sagen er det blevet fremført, at eventpuljen under Odense & Co på 20 mio. kr. om året blev skabt alene med det formål at kanalisere kommunale penge ned i vores kasse. Det er ikke korrekt.

Fakta er følgende: I de tre år, Odense & Co har eksisteret, er der til eventpuljen bevilliget i alt 60 mio. kr. OS&E har bidraget med tre events, som har fået midler direkte fra eventpuljen: Koncerten med Sting/Simon og de ekstra ydelser, som blev aftalt i forbindelse hermed, til en samlet pris for Odense & Co på 4,5 mio. kr., et arrangement for byens studerende med Richard Branson til 1,3 mio. kr. og et tilskuerarrangement i forbindelse med en fodboldlandskamp til 200.000 kr. Desuden har vi faktureret Udvikling Fyn 3,0 mio. kr. for DMGP og MGP, hvoraf vi forstår, at 2,5 mio. kr. er taget af Odense & Co's budget. I alt har OS&E således direkte og indirekte faktureret Odense & Co 8,5 mio. kr. i perioden siden oprettelsen - ud af en samlet pulje på 60 mio. kr.

8,5 mio. kr. er mange penge, men det er altså ikke penge, vi har kunnet stikke i lommen. I forbindelse med aftalerne med Odense & Co og DR om de enkelte arrangementer er det udtrykkeligt aftalt, hvor stort et beløb vi har kunnet afsætte til dækning af vores faste omkostninger plus et evt. overskud. Resten af pengene er dokumenterbart gået til betaling af eksterne regninger. Til Sting/Simon-koncerten plus øvrige ydelser kunne vi afsætte 500.000 kr., til Branson-arrangementet 200.000 kr., ifm. landskampen kunne vi afsætte 50.000 kr. og ifm. DMGP/MGP blev aftalen med DR, at vi kunne beholde 200.000 kr. Totalt har vi altså kunne afsætte 950.000 kr. til dækning af vores egne faste omkostninger til arrangementerne plus et evt. overskud. Jeg kan garantere, at det er der ikke meget overskud i.

At OS&E har været med til at føde idéen om, at kommunen burde afsætte flere midler til koncerter og andet, som kan medvirke til at skabe opmærksomhed om byen, påtager vi os med glæde ansvaret for. Det har blandt meget andet været med til at tiltrække og skabe NBA 3X, Karrusel og Tinderbox, som de fleste vist er enige i har sat et markant nationalt og internationalt aftryk. Men vi vil ikke acceptere, at det kommer til at fremstå som om, OS&E på uberettiget vis har raget hovedparten af de kommunale eventmidler til sig til dækning af alt muligt andet. Det er faktuelt forkert.

Vi håber, at vi med ovenstående har bragt lidt flere fakta ind i en diskussion, som alt for meget har været præget af ord som "skandale" og "ulovlig støtte", uden at nogen tilsyneladende har gjort sig den ulejlighed at se på alle aspekter af sagerne.

Kronik: Fakta om Arena-sagen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce