Kun fire ud af 10 borgmestre i det fynske om- råde har lønnede hverv ved siden af borgmesterjobbet

Kun få fynske borgmestre vil blive ramt på penge- pungen, hvis Vederlagskommissionens forslag om at trække borgmestrenes honorarer fra andre lønnede hverv fra deres løn, vedtages.

Kommissionen foreslår, at borgmestrene modregnes i lønnen, hvis de får honorarer for eksempelvis lønnede bestyrelsesposter. Det vil sige poster, som borgmestre har i forlængelse af deres politiske arbejde.

Anker Boye (S): Ingen kommentarer

Fyens Stiftstidende har i flere dage forsøgt at få en kommentar til Vederlagskommissionens konklusioner. I går meddelte Anker Boye pr. mail, at han ikke vil kommentere sagen.

Vi ville gerne have spurgt ham om følgende:

- Er det en god idé at fratrække eventuelle honorarer for bestyrelsesarbejde (dog ikke i KL) fra den generelt højere løn, som man gør for eksempelvis departementschefer m.v.?

- Ville en eventuel vedtagelse af forslaget om fratrækkelse af honorar for dit vedkommende betyde, at du ville deltage mindre i bestyrelsesarbejde?

- Går der i dag tid fra dit arbejde som borgmester for at du kan arbejde i de 28 bestyrelser, som du er med i?

- Hvad får borgerne i Odense Kommune ud af, at du eksempelvis sidder i bestyrelsen for Sampension?

Mens godt 70 procent af borgmestrene og 100 procent af regionrådsformændene i hele landet har den slags lønnede poster, er tallet kun 40 procent blandt de fynske borgmestre.

Odense-borgmester Anker Boye (S) har suverænt flest og bedst lønnede poster. Samlet modtager han cirka 800.000 kroner årligt i løn fra diverse bestyrelsesposter.

Hermed ligger Anker Boye væsentligt over gennemsnittet blandt borgmestrene i Danmark. Ifølge Vederlagskommissionen tjener borgmestrene i gennemsnit 171.000 kroner om året på andre hverv end borgmesterjobbet, mens regionsrådsformændene tjener gennemsnitligt godt 470.000 kroner årligt på andre hverv.

Også Morten Andersen, der er borgmester på Nordfyn, bruger tid på lønnet bestyrelsesarbejde, men ikke i helt samme skala.

Fordele og ulemper

Som formand i Fynbus får han godt 170.000 kroner årligt, og for bestyrelsesarbejdet i Pension Danmark inkasserer han 100.000 kroner årligt.

Morten Andersen (V) kan se både fordele og ulemper ved, at borgmestrenes del-tagelse i arbejdet i diverse bestyrelser betyder ekstra kroner i lønningsposen.

- Når man aflønner folk, er der en forventning om, at der skal ydes et stykke arbejde, og der er nok også en større forventning, end hvis arbejdet er ulønnet, siger borgmesteren

- I mit tilfælde er der en klar forventning om, at jeg sætter mig ind i tingene og giver et modspil til direktøren, og jeg er til rådighed og til stede, siger Morten Andersen, der dog ikke udelukker, at han personligt fortsat ville være formand for Fynbus, hvis honoraret blev fratrukket hans løn.

Morten Andersen ser heller ikke sine bestyrelsesposter som fuldstændig irrelevante.

- Jeg har jo som borgmester for en udkantskommune en interesse i, at busserne også kører herud eksempelvis, men jeg skal selvfølgelig heller ikke sidde og mele Nordfyn Kommunes kage i Fynbus, bemærker han.

Vederlagskommissionens forslag om at fratrække vederlag fra den generelle løn skal ses i sammenhæng med, at man foreslår den faste løn forhøjet og borgmestrenes pension lagt om, så den ligner almindelige pensionsvilkår.

  • Jensen_Stine_Jessen_(2015)_024

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Odense. Jeg skriver om stort og småt i Odense Kommune. Mit særlige stofområde er ældre- og handicap-politik. Jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen i Århus, og jeg har desuden en bachelor i dansk og statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg bor i landsbyen Vindinge uden for Nyborg med min mand og vores tre børn.

Mere om emnet

Se alle

Anker Boye (S): Ingen kommentarer