Forsvarsministeriet offentliggjorde mandag de vurderinger af Iraks masseødelæggelsesvåben, som Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) lavede, inden Danmark sidste år besluttede at deltage i krigen i Irak.

Rapporterne giver mulighed for flere fortolkninger.

Således hedder det blandt andet i en rapport fra den 22. oktober 2002, at "Irak vurderes at råde over færdige kemiske og biologiske kampstoffer og at have evnen til at fremføre disse." Der tages dog flere forbehold. I en rapport fra den 15. marts 2003 - kun en uge før Folketinget vedtog, at Danmark skulle deltage i krigen mod Irak - hedder det således:

"Der foreligger ingen sikre oplysninger om, at Irak har operative masseødelæggelsesvåben, idet det i høj grad er lykkedes Irak at hemmeligholde et eventuelt aktivt program. Det vurderes dog, at Irak er i besiddelse af biologiske og kemiske kampstoffer (B- og C-kampstoffer) samt evnen til at fremføre disse." Det understreges i de fleste rapporter, at FE's viden om Iraks biologiske og kemiske våbenprogrammer er begrænset:

Mere om emnet

Se alle

Irak-indsats på forkert grundlag

Endnu en soldat sigtes

Irak-kritik fra FN-generalsekretær afvises

Irak-kritik fra FN-generalsekretær afvises