Tvinds stifter og fire andre er nu efterlyst gennem Interpol.

Tvind blev grundlagt i 1970 som bannerfører for en række skoler, som var et alternativ til den eksisterende undervisning og samfundet i øvrigt.

* Den Rejsende Højskole, Det Nødvendige Seminarium, Den Internationale Efterskole og en kæmpemæssig vindmølle i Ulfborg blev fikspunkterne. Senere kom Ulandshjælp fra Folk til Folk og andre enheder til, og betegnelsen "imperiet" blev hæftet på Tvind.

* Efter intens kritik vedtog Folketinget i 1996 Tvind-loven, som fjernede tilskud fra fri- og efterskoler, men Højesteret underkendte senere loven.

* I Lærergruppen indbetalte medlemmer penge til en humanitær fond og trak det fra i skat.

* I 2002 indledtes straffesagen mod stifteren Mogens Amdi Petersen og andre, der var anklaget for underslæb og skattesvig. Penge fra fonden skal være brugt blandt andet til en luksuslejlighed ved Florida og andre projekter.

* Samtlige blev i 2006 frifundet af byretten i Ringkøbing - på nær Sten Byrner, der fik en betinget dom for underslæb. Straks derefter forsvandt lederne undtagen talsmanden Poul Jørgensen, mens anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten.

* I 2009 blev Poul Jørgensen af Vestre Landsret idømt fængsel i to år og seks måneder.

* I lufthavnen i Heathrow i London lykkedes det samme år at forkynde anken for Marlene Gunst.

* I marts 2013 blev tiltalen reduceret, og samtidig blev indkaldelsen til et retsmøde i landsretten forkyndt i Statstidende.

* 29. august 2013 besluttede landsretten at varetægtsfængsle Mogens Amdi Petersen, Marlene Gunst, Kirsten Larsen, Christie Pipps og Sten Byrner in absentia, ligesom deres pas inddrages. Nu efterlyses alle gennem Interpol.

Mere om emnet

Se alle

Tvind-forsvarere vil appellere fængsling

Fængsling i Tvindsagen hviler på kritiseret dom

1
Nu efterlyses Amdi Petersen over hele verden

Nu efterlyses Amdi Petersen over hele verden