Antallet af voldsanmeldelser er det højeste nogensinde, og hos Fyns Politi har man været nødt til at allokere ressourcer for at følge med udviklingen. Men faktisk er det ikke sikkert, at der er kommet mere vold, siger kriminolog.

Antallet af voldsanmeldelser stiger og stiger. Det er konklusionen på de nyeste kriminalitetsstatistikker fra Danmarks Statistik. Allerede i første halvår af 2017 nåede anmeldelserne det højeste niveau nogensinde, vurderet ud fra tal fra 1961 og til nu, og udviklingen er fortsat i årets tredje kvartal.

Det er især gået stærkt inden for de seneste to år, hvor antallet af voldsanmeldelser er steget med 80 procent. Zoomer man ind på Fyn, er tendensen den samme som på landsplan, og det kan mærkes hos Fyns Politi.

- Voldssager lægger et stort pres på politiets ressourcer, for det er vigtigt, at sagerne bliver afgjort så hurtigt som muligt, så de forurettede kan få afklaring. Når der så kommer en stigning, som det er tilfældet nu, øger det selvsagt presset på os, siger politiinspektør ved Fyns Politi, Benny Linde Larsen.

- Jeg kan ikke gå i detaljer med, hvordan vi prioriterer vores midler, men jeg kan sige, at vi har været særligt belastet af denne stigning, og vi har været nødt til at lave omprioriteringer for at følge med udviklingen, fortsætter han.

Voldsanmeldelser på Fyn fordelt på kvartal (1995-2017)

Mere tilbøjelige til at anmelde

Stigningen i anmeldelser er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at samfundet er blevet mere voldeligt. Årsagen kan meget vel være, at der skal mindre til, at man anmelder vold, end tilfældet har været tidligere. Det forklarer kriminolog og lektor ved Juridisk Institut på SDU Linda Kjær Minke.

- Væksten i anmeldelser for vold kan skyldes, at man generelt er blevet mere tilbøjelige til at anmelde episoder, både hvad angår vold og trusler på arbejdspladsen og på andre områder. Der findes også tegn på en øget anmeldelsestilbøjelighed særligt i forhold til mindre alvorlige voldstilfælde, hvor spørgsmålet er, om forholdet også kan opfattes som "vold" i en strafferetlig henseende, siger Linda Kjær Minke.

Fyns Politi bekræfter, at det i høj grad er de mindre alvorlige voldsepisoder, der i stigende omfang bliver anmeldt. Derudover ser man en særlig vækst i vold mod offentlige myndigheder, hvilket ifølge Linda Kjær Minke kan forklares med, at Erstatningsnævnet i 2015 strammede op på reglerne omkring politianmeldelse i erstatningssager. En fornuftig hypotese, mener politiinspektør Benny Linde Larsen.

- Jeg kan ikke sige, om det er forklaringen eller ej, men det stemmer i hvert fald overens med den type anmeldelser, som vi har set en stigning af på Fyn, siger han.

Voldsanmeldelser på Fyn fordelt på type (2015-2017)

Mindre stigning i voldsdomme

Hvis man sammenligner med antallet af voldsdomme på Fyn, så er der også sket en stigning siden 2015, men kun på 40 procent. Stigningen i domme er altså kun cirka halv så stor, som stigningen i anmeldelser. Man skal dog tage denne uoverensstemmelse med et vist forbehold, fordi tallene for voldsdomme kun går til og med andet kvartal i 2017, og fordi det kan variere meget, hvor lang tid der går fra en anmeldelse til en eventuel dom.

De mange skyggetal gør det svært at lave en klokkeklar konklusion på, hvorvidt der er kommet mere eller mindre vold, siger Linda Kjær Minke.

- Det kan naturligvis ikke afvises, at væksten i voldsanmeldelser skyldes en reel vækst i vold, men det kræver en meget grundig udredning, før man kan sige noget med sikkerhed, afslutter hun.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Se kortet: Her er antallet af voldsanmeldelser steget mest

Se kortet: Her er antallet af voldsanmeldelser steget mest