Antallet af ambulanceudrykninger er steget eksplosivt, efter at sygeplejersker har overtaget vagtcentral.
Hvis borgerne i Region Hovedstaden føler, at de inden for de seneste uger har mødt ekstra mange ambulancer med udrykning, så har de helt ret.

Efter at sygeplejersker på regionens vagtcentral i Herlev har overtaget ansvaret for 112-opkaldene, er der nemlig sket en eksplosiv stigning i antallet af akutte ambulanceudrykninger, skriver beredskabsinfo.dk.

Det samlede antal ambulanceture er uændret, men en langt større del af turene køres i øjeblikket som akutte ture med udrykning - faktisk er der sket en forskydning på hele 25 procent fra ikke-akutte til akutte kørsler.

Det giver en helt ekstraordinær travlhed i ambulancetjenesten.

Sygeplejerskerne overtog ved månedsskiftet opgaven med at visitere alle 112-opkald om sygdom og tilskadekomst i Region Hovedstaden. Tidligere var det medarbejdere på Københavns Brandvæsens alarmcentral i København og politiets alarmcentral i Hillerød, som stod for den opgave.

På den såkaldte AMK-vagtcentral anvender sygeplejerskerne Dansk Index, som er en systematiseret spørge- og prioriteringsguide, der hjælper sygeplejerskerne med at fastslå, hvilken hjælp der skal sendes af sted til den enkelte alarm.

Hos Region Hovedstaden ser vagtcentralchef Jan Nørtved Sørensen den eksplosive stigning i antallet af udrykninger som udtryk for et forventeligt overforbrug i en overgangsperiode.

- Fordelen ved at bruge Dansk Index er, at det giver den bedste garanti for at fange alle opgaverne, men i en overgangsperiode, indtil kriterierne er tillempet lokale forhold, vil der af sikkerhedsmæssige årsager ske et overforbrug af ambulancekørsler, siger Jan Nørtved Sørensen til beredskabsinfo.dk