Indsigt

Der er knap så meget fokus på at få folk til at stemme ved dette valg som i 2013, siger Yosef Bhatti, der forsker i lokaldemokrati med særlig vægt på valgdeltagelse ved Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Ved kommunalvalget i 2013 steg stemmeprocenten med 6,1 procentpoint til 71,9 procent. Er der så overhovedet behov for flere kampagner, der skal få folk til at stemme?

- Jeg tror, det i høj grad er noget, der skal vedligeholdes. For det første vil noget af effekten vedblive over tid, men der er også en fare for, at folk vil vende tilbage til, hvad de gjorde tidligere, hvis man ikke bliver ved med at oplyse om valget.

- Endnu vigtigere er det, at der ved hvert valg er en masse nye vælgere. Der er typisk over en kvart million vælgere, der ikke har stemt til et kommunal- og regionsrådsvalg før, typisk på grund af deres alder, men nogle er også indvandrere, som har fået stemmeret for første gang. På den måde synes jeg, der er meget god ræson i at oplyse om det.

- Du har sammen med kolleger undersøgt kommunalvalget i 2013. Hvad var det, der gjorde, at valgdeltagelsen steg så markant i 2013?

- Man kan ikke sige det med sikkerhed, men noget af det skyldes, at 2009 var et særligt dårligt valg. Noget andet var, at der var en særlig kampagneindsats fra for eksempel nogle af de samme aktører, som prøver denne gang.

- Man kan se, at valgdeltagelsen steg særligt hos nogle af de grupper, man fokuserede på. Hos nogle grupper af de unge steg den med 15 procentpoint. Dermed er der noget, der tyder på, at den massive fokus har haft en betydning.

- Hvordan er fokus ved det her valg?

- Der er langt mindre fokus ved det her valg, selvom der altså er noget. Ved det seneste valg var der en brændende platform, fordi det i 2009 så så ringe ud. I 2013 gik det bedre og endte over det historiske gennemsnit, men det er min fornemmelse, at det er lidt færre aktiviteter denne gang.

- Kan man så frygte, at valgdeltagelsen bliver det mindre?

- Det er utroligt svært at spå om valgdeltagelsen, men alt andet lige vil man kunne frygte det, fordi der ikke er det samme fokus på det.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling.

Mere om emnet

Se alle
Borgmester er sikker: Unge får unge i boksen

Borgmester er sikker: Unge får unge i boksen

National kampagne: Flere skal stemme 21. november

National kampagne: Flere skal stemme 21. november