Region Syddanmark er som de første klar med 15 særlige pladser til psykiatriske patienter, der har et misbrug og kan være voldelige. Efter planen skal der på landsplan etableres 150 pladser til den særligt udfordrende patientgruppe. I Region Syddanmark er afdelingen dog startet uden én eneste patient.

36 ansatte står klar til at modtage særligt vanskelige patienter fra hele regionen på en ny psykiatrisk afdeling i Vejle. Men indtil videre er der ikke én eneste patient at tage imod.

Afdelingen åbnede officielt torsdag og er en del af en national strategi, hvor der på landsplan skal etableres 150 pladser til psykiatriske patienter, der også har et misbrugsproblem og en aggressiv adfærd, der gør dem svære at håndtere på de kommunale bosteder.

Særlige pladser til særlige patienter

Patienterne skal opfylde en lang række kriterier for at blive visiteret til de særlige pladser. Desuden er det helt frivilligt, om de vil tage imod tilbuddet.

Patienterne visiteres af kommunen og indlægges i en periode på mellem tre og seks måneder, som kan blive forlænget.

Kommunerne betaler en takst på 3.836 kroner i døgnet, hvilket svarer til omkring 80 procent af udgiften. Resten betales af regionen.

Det var drabet på en 57-årig sosu-assistent på et bosted i Roskilde den 25. marts 2016, men også fire andre drab på kommunale bosteder siden 2012, der for alvor fik politikerne på Christiansborg op af stolen.

Men foreløbigt er der altså ingen, der har taget imod et tilbud om et længerevarende ophold på afdelingen på mellem tre og seks måneder.

Der er ikke nogen tvivl om, at det er en patientgruppe, som kan være svær at motivere til at tage imod det her tilbud, fordi de ikke altid selv har en forståelse af, hvor hårdt de er ramt.

Charlotte Josefsen, adm. direktør for Psykiatrisygehuset

Patienterne vil ikke

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at regionen nu er klar med det, hun betegner som et nødvendigt tiltag til nogle af samfundets svageste borgere. Hun erkender dog også, at kommunerne indtil videre har haft svært ved at finde borgere, der vil lade sig indlægge frivilligt på afdelingen.

- Det har naturligvis hele tiden været ambitionen at have visiterede borgere til de 15 pladser fra start, men det har samtidig været en vurdering, at det vil tage noget tid at få den nye konstellation løbet i gang. Tilbuddet er frivilligt for borgerne, og vi ved fra dialog med de syddanske kommuner, at det kan være vanskeligt at motivere udsatte borgere til frivillig behandling, siger Stephanie Lose.

Administrerende direktør for Psykiatrisygehuset, Charlotte Josefsen, har stået i spidsen for regionernes koordinerede arbejde med de særlige pladser. Hun understreger, at det er kommunernes opgave at finde patienter til pladserne. Hun forstår dog godt, at det kan være svært.

- Vi har et toptunet personale, der står klar, så selvfølgelig er det da ærgerligt, at vi ikke har nogen patienter endnu, men jeg har stor forståelse for kommunernes vanskeligheder. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en patientgruppe, som kan være svær at motivere til at tage imod det her tilbud, fordi de ikke altid selv har en forståelse af, hvor hårdt de er ramt, siger Charlotte Josefsen.

70.000 kroner om dagen

De 15 særlige pladser koster samlet set omkring 70.000 kroner om dagen. Mens man venter på patienter, er en del af de 36 ansatte blevet sendt på yderligere efteruddannelse eller i praktikforløb på andre psykiatriske afdelinger i regionen.

Selvom der endnu ikke er fundet patienter til afdelingen, har Sundhedsministeriet understreget over for regionerne, at der ikke må slækkes på de 150 pladser i planen. Det står således allerede nu fast, at der skal etableres 17 særlige pladser i Esbjerg, så Region Syddanmark når målet på i alt 32 pladser.

  • Nyeng_Jonas_Ancher_(2015)_008

    Af:

    Når jeg er på arbejde, skriver jeg både langt og kort om menneskers meninger og liv og om magtmisbrug og udfordringerne i det samfund, vi alle er en del af. Når jeg ikke er på arbejde, lever jeg mit liv i Strib på Vestfyn med min kone og vores to børn. Hvis du har en historie, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.