Efter dårlige sager: Liberal vil have offentligt ansatte tolke

Læge og regionsrådspolitiker Marianne Mørk Mathiesen mener, at regionen er nødt til at hjemtage tolkeordningen for at få styr på de penge, der bruges på den.

Efter dårlige sager: Liberal vil have offentligt ansatte tolke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen (LA) kæmper nu for, at Region Syddanmark skal hjemtage ordningen med tolkebistand, der har været plaget af sager om fusk og overforbrug.

Det er sjældent, at medlemmer af partiet Liberal Alliance opfordrer til at noget bør være offentligt frem for privat, men på tolkeområdet gør regionsrådsmedlem og spidskandidat for Liberal Alliance ved det kommende regionsrådsvalg, Marianne Mørk Mathiesen, nu en undtagelse.

På næste regionsrådsmøde i slutningen af måneden skal politikerne derfor diskutere partiets forslag om at hjemtage den offentlige tolkebistand, som regionen ifølge Marianne Mørk Mathiesen bruger 50 millioner kroner på årligt, samt etablering af egen tolkeenhed. Forslaget kommer på grund af mange uregelmæssigheder på området, der kan have ført til mis- eller overforbrug. 

- Når man kan spare skatteborgerne penge, skal man ikke være betonliberalist bare for at være det, siger Marianne Mørk Mathiesen om det utraditionelle træk. 

Som praktiserende læge har hun selv været vidne til mange kreative tolkeafregninger. Hun beretter om smuthuller i ordningen, hvor patienter mødte op med deres familiemedlemmer og ønskede tolkehonorar for at tolke for hinanden, og patienter, der mødte op med tolk, selv om det reelt var unødvendigt. 

- Jeg har selv været i en situation, hvor en tolk krævede honorar for fire personer, da en mor med hendes tre børn skulle vaccineres. Tolkeudgiften løb op på 1800 kroner for 15 minutters tolkning. Det afviste jeg. Heldigvis gav regionen mig medhold, siger hun. 

Der har gennem årene været sager om fusk med tolkebistand. Seneste sag på området for nylig var en historie om tolke, der slet ikke kunne det fremmedsprog, de skulle oversætte fra. 

Ud over sagerne om mulig fusk er prisen i Marianne Mørk Mathiesens øjne et problem, fordi den er urimeligt høj. Den bør i stedet være tæt på mindstelønnen for ufaglærte, lyder forslaget. 

Driften af den nye tolkeenhed vil ifølge forslaget skulle finansieres inden for den allerede eksisterende økonomiramme. Der skal udarbejdes en økonomimodel, som beskriver driftsøkonomien nærmere. Derudover ventes der at være etableringsudgifter i forbindelse med opstarten.

Den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet er positiv over for forslaget, som man gerne vil se nærmere på. Også i Venstre er man indstillet på at drøfte forslaget på grund af de udfordringer, der har været for ordningen. 

Hjemtagelse af tolkebistand
Liberal Alliance foreslår at oprette en ny regional tolkeenhed, bestående af 20-25 fastansatte tolke, en afdelingsleder samt et antal administrative medarbejdere. Der kan dertil knyttes et freelancekorps af tolke i de mindre anvendte sprog.Enheden foreslås placeret på Kolding Sygehus, hvor der er ledige lokaler. På længere sigt kan der etableres satellitenheder på andre sygehuse. 

Fordelene ved hjemtagning forventes blandt andet at give forbedret kvalitet i opgaveløsningen og dermed højne patientsikkerheden, give større forsyningssikkerhed (færre aflyste konsultationer og behandlinger) samt mere effektiv brug af tolkene.

Det forventes, at en ny tolkeenhed vil kunne være i drift i 2018. 

Efter dårlige sager: Liberal vil have offentligt ansatte tolke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce