De 15 EU-landes udslip af drivhusgasser faldt efter flere års stigning en lille smule fra 2001 til 2002.

Faldet på 0,5 procent skyldtes dog hovedsagelig varmere vejr og lavere økonomisk vækst, der førte til mindre afbrænding af kul, olie og gas, oplyser Det Europæiske Miljøagentur i København. Der er stadig meget lang vej til EU's samlede mål i Kyoto-aftalen om at skære otte procent af CO2-udledningen fra 2008, advarer agenturet.

Kun fire lande er på rette vej til at nedbringe udslippet, som de har lovet i EU's interne fordelingsnøgle efter Kyoto-konferencen i 1997. Det er Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Sverige.

Danmark er tværtimod i fare for at skyde langt over målet - sammen med Spanien, Portugal, Irland, Østrig, Italien og Grækenland.