Den danske regering slipper for en EU-retssag om naturen i den sårbare Lille Vildmose i Nordjylland. Det sker efter løfter fra regeringen om naturgenopretning.
EU dropper truslerne om en retssag mod Danmark for dårlig forvaltning af den unikke natur i Lille Vildmose sydøst for Aalborg.

Danmarks Naturfredningsforening indgav i 2005 en klage til EU, fordi Danmark tillader tørvegravning i Nordeuropas største tørvemose, Lille Vildmose. Tørvegravningen anses for ødelæggende for den sjældne naturtype "højmose", som er beskyttet i EU's habitatdirektiv.

I februar 2009 sendte EU-Kommissionen en såkaldt åbningsskrivelse til regeringen som første skridt i en retssag. Regeringen fastholdt dog, at Danmark lever op til de internationale krav og gør en stor indsats for at beskytte området.

Nu har EU-Kommisionen så afvist sagen mod Danmark. Det sker med henvisning til regeringens løfter om naturgenopretning i området. Danmarks Naturfredningsforening havde helst set sagen afprøvet ved en retssag. Omvendt glæder Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, sig over, at presset fra foreningen har ført til klare løfter om en naturgenopretning af Lille Vildmose.

- Åbningsskrivelsen har efter vores vurdering været stærkt medvirkende til at fremtvinge løfter om naturgenopretning og beskyttelse fra den danske regerings side, siger hun i en kommentar.

Foreningen vil i høringsperioden følge planlægningen af naturgenopretningen meget tæt og er klar til at rejse sagen igen, hvis løfterne ikke lever op til forpligtelserne.