Region Syddanmark købte advokatbistand for flere hundrede tusinde skattekroner for at udrede krig mellem to topdirektører.

Det giftige samarbejde mellem topdirektørerne i Region Syddanmark har haft store økonomiske konsekvenser for landets skatteborgere.

Af en fortrolig orientering fra regionsdirektør Jane Kraglund til Regionsrådets 41 politikere fremgår det, at forholdet mellem sundhedsdirektør Jens Elkjær og daværende regionsdirektør Mikkel Hemmingsen var så betændt, at den politiske ledelse med daværende regionsrådsformand Carl Holst (V) i spidsen i februar 2013 - og uden at orientere regionens forretningsudvalg - besluttede at få advokat Jørgen Vinding til at udrede forholdet mellem de to topdirektører. Den samlede regning lød på 827.000 kroner.

Konflikt om ny kontrakt

Det centrale stridspunkt mellem Elkjær og Hemmingsen var forhandlingerne om en generationsskifteaftale, som Jens Elkjær ønskede at overgå til. En generationsskifteaftale giver blandt andet mulighed for et ekstra tillæg på 15 procent af årslønnen samt markant bedre pensionsvilkår.

Mikkel Hemmingsen skulle som øverste chef i administrationen godkende kontrakten, men stillede spørgsmålstegn ved beløb og løbetid. Det fik det i forvejen belastede forhold mellem de to direktører til at eskalere.

"På grund af store uenigheder om grundlaget for forhandlingerne og samarbejdsproblemer i øvrigt, vurderer Carl Holst, at det var nødvendigt at anvende ekstern bistand," skriver Jane Kraglund blandt andet i orienteringen til Regionsrådet.

Den del af arbejdet brugte advokat Jørgen Vinding 75 timer på i perioden 2013-2014 og sendte en regning til regionen på 340.000 kroner.

Siden godkendte Forretningsudvalget Elkjærs generationsskifteaftale i juni 2014.

Ingen effekt

Men problemerne mellem Elkjær og Hemmingsen var så grundlæggende, at regionen valgte at udvide samarbejdet med advokaten.

Uenigheden handlede især om, at Jens Elkjær ikke ønskede, at Mikkel Hemmingsen blandede sig i sygehusområdet og derfor insisterede på at referere direkte til Carl Holst.

"Uenighederne og samarbejdsproblemerne handler blandt andet om organisatorisk struktur i direktionen herunder forståelse af regionsrådets beslutning fra 2010 om referenceforhold i direktionen samt generelle problemer med samarbejdet.

Denne uenighed indebærer, at kontraktforhandlingerne i perioden 15. april 2013- 30.juni 2013 suppleres med, at Jørgen Vinding bliver bedt om særskilt bistand til at håndtere uenighederne. Jørgen Vinding anvender 152 timer hertil. Den samlede regning er på 487.000 kr.", skriver Jane Kraglund i orienteringen.

Advokatens dyrtkøbte indsats havde angiveligt ikke den store effekt. I marts 2015 afleverede konsulentfirmaet Muusman en rapport bestilt af Regionsrådet, der på baggrund af omfattende interview med personale og politikere konkluderede, at Jens Elkjær fortsat havde store samarbejdsproblemer og derfor burde placeres i en retrætepost som kommitteret uden ansvar for sygehusene.

Ude i hegnet

I dag mener næstformand for Regionsrådet, Poul-Erik Svendsen (S), at det er "helt ude i hegnet", at regionen endte med at bruge 827.000 kroner på konflikten mellem Mikkel Hemmingsen og Jens Elkjær og på at lave en ny generationsskifte-aftale med Jens Elkjær.

- At regionen skal bruge en lille million kroner på at få andre til at løse en konflikt mellem to voksne mennesker er jo helt ude i hegnet, siger Poul-Erik Svendsen.

Vidste du ikke, at der var en advokat ind over?

- Jo, jeg sad med til et, måske to, indledende møder med advokaten og Carl Holst. Der gav jeg Carl det råd, at konflikten mellem Elkjær og Hemmingsen var så uacceptabel, at det burde få personalemæssige konsekvenser. Det råd valgte han ikke at følge, og siden blev jeg ikke inviteret med til flere møder, siger Poul-Erik Svendsen.

Holst genkender ikke beløb

Carl Holst, som i dag sidder i Folketinget for Venstre, mener ikke, at han bør stå til ansvar for de beløbstørrelser, der figurerer i Jane Kraglunds orientering til rådets politikere.

Ifølge orienteringen hyrede Holst advokat Jørgen Vinding til at forhandle generationsskifteaftalen med Jens Elkjær på plads i perioden februar-oktober 2013 og igen i april-juni 2014.

- Det er rigtigt, at jeg med opbakning fra blandt andre Poul-Erik Svendsen ansatte en advokat til at forhandle generationsskifteaftalen på plads i april 2014. Men jeg har ikke kendskab til, at advokaten også skulle have været involveret i kontraktforhandlinger i 2013, siger han.

Carl Holst understreger samtidig, at næstformand Poul-Erik Svendsen løbende har været inddraget i håndteringen af konflikten mellem Jens Elkjær og Mikkel Hemmingsen og beslutninger om Jens Elkjærs videre ansættelsesforhold.

Fyens Stiftstidende har forgæves forsøgt at få kommentarer fra sundhedsdirektør Jens Elkjær og daværende regionsdirektør Mikkel Hemmingsen.

Mere om emnet

Se alle
Holst fik sproghjælp for 133.000 kroner

Holst fik sproghjælp for 133.000 kroner

Råddenskab og vanvid: Politisk vrede over Syddanmark

Råddenskab og vanvid: Politisk vrede over Syddanmark

Proforma-ansættelse: Regionen skærper sagen mod Carl Holst

Proforma-ansættelse: Regionen skærper sagen mod Carl Holst