Det var ikke meningen, at 26 siders advokatrapport skulle ende med at koste 1,3 millioner skattekroner, siger regionsdirektør Jane Kraglund

Nu erkender Syddanmarks regionsdirektør, Jane Kraglund, at den omstridte advokatundersøgelse af forholdene under daværende regionsrådsformand Carl Holst (V) endte med at koste alt for mange skattekroner.

Det var advokatfirmaet Kromann Reumert, som stod for undersøgelsen, og det samlede salær lød på over 1,3 millioner kroner for knap to måneders arbejde og en rapport på 26 sider.

- Det var ikke meningen, at undersøgelsen skulle ende med at blive så dyr. Men jeg kan ikke se, at vi kunne have gjort det anderledes, siger Jane Kraglund.

Udtalelsen kommer sam-tidig med, at Carl Holsts advokat, Karoly Németh, offentligt truer med at klage til Advokatnævnet og Ombudsmanden over Kromann Reumert og Region Syddanmarks behandling af hans klient.

Bekymring over udgifter

Omdrejningspunktet i kritikken er, at Kromann Reumert først præsenterede Carl Holst for en række anklager i begyndelsen af november sidste år - en måned efter, at Kromann Reumert gik i gang med undersøgelsesarbejdet.

Carl Holst fik dengang tre dage til at forholde sig til og svare på anklagerne, så advokatfirmaet kunne nå at aflevere en færdig rapport til politikerne inden 11. november, da rapporten skulle drøftes på et åbent punkt på et forretningsudvalgsmøde.

Men Holst og advokat Németh afviste at svare inden for dage og af-leverede først Carl Holsts bemærkninger til rapporten den 19. november.

Dermed blev processen forsinket adskillige dage, og af et timeregnskab fra Kromann Reumert, som avisen har fået aktindsigt i, fremgår det, at forsinkelsen endte med at koste skatteborgerne omkring en halv million kroner i ekstra salær til advokaterne.

Af en aktindsigt i korrespondancen mellem Kromann Reumert og Region Syddanmark fremgår det også, at regionen helt henne i december - en måned efter, at den endelige rapport blev afleveret - udtrykte direkte bekymring over udsigten til en advokatregning, som var langt højere end forventet.

"Hvordan kan vi i fællesskab minimere henvendelserne fra Karoly Németh (Holst' advokat, red.), så I ikke skal bruge tid og regionen udgifter på det", spurgte regionen i en mail til Kromann Reumert.

I dag vedstår regionsdirektør Jane Kraglund, som sammen med regionsrådsformand Stephanie Lose (V) tog initiativ til advokatundersøgelsen, at det kom bag på hende, at Carl Holst tilbage i november afviste at afgive et svar inden for tre dage.

- Det er klart, at den proces, der var, hvor vi ventede på Carl Holsts svar, kostede tid og penge, siger hun.

- Hvorfor blev Carl Holst ikke involveret i undersøgelsen fra begyndelsen? Det havde sparet tid og dermed penge.

- Det var ikke en under-søgelse af Carl Holst, men af forvaltningsskikken i regionen. Undervejs kom der ting frem, som krævede et svar fra Holst, siger Jane Kraglund.

- Dårligt arbejde

Németh kalder det derimod "dårligt advokatarbejde", at hans klient først blev involveret i undersøgelsen, få dage før Kromann Reumert planlagde at aflevere en endelig version af rapporten.

- Hvorfor kunne Carl Holst ikke bare svare inden for tre dage?

- Jeg kan slet ikke forstå, at du spørger om noget så tåbeligt. Min klient får tre dage til at forholde sig til en række anklager, som et højtestimeret advokatfirma har brugt en måned på at drive frem, siger Karoly Németh.

- Carl Holst skulle have været kontaktet med det samme og orienteret om retten til en bisidder, og så skulle han løbende have været foreholdt påstandene i rapporten. Det havde sparet tid. Og det havde sparet tusindvis af kroner, siger Németh.

Avisen har talt med Carl Holst, men han har ikke "yderligere at tilføje til Karoly Némeths udtalelser".

Avisen har talt med Kim Trenskow, partner i Kromann Reumert. Han ønsker heller ikke at kommentere sagen.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle

Fejl i rapport og regninger

Ingen kontrol med million-regning

13
Nu strammer regionen op: Direktion og formand under opsyn

Nu strammer regionen op: Direktion og formand under opsyn