Borgere i en række fynske byer, store som små, har mobiliseret sig i bygrupper på Facebook og skabt et digtalt talerør, der ofte når medier såvel som politikere og borgere imellem. Ifølge flere eksperter er grupperne med til at styrke det lokale demokrati.

Ikke i sin vildeste fantasi havde middelfarter Heidi Svane forestillet sig den opmærksomhed og det efterspil, et opslag i Facebook-gruppen 'Middelfart' kastede af sig, da hun i frustration luftede sine tanker.

- Men jeg kan kun sige, at det var superfedt, hvad der kom ud af det. Det er fremtiden, tænker jeg, siger Heidi Svane.

I juni stod hun i sit hjem på Stationsvej i Middelfart og så ud ad vinduet - som så mange gange før forundret og irriteret over bilister på vejen komme dundrende forbi med faretruende hast.

Digitale bygruppers indflydelse på lokalsamfundet

I Facebook-gruppen '5471 Søndersø' udtrykte Peter og Bente Ormhøj i september deres utilfredshed med, at kommunen har placeret en sidste, tredje skraldespand ud for deres hjem. Avisen fik uddybet deres anke og indhentet en kommentar fra leder i Genbrug og Renovation i kommunen samt miljøudvalgsformand Franz Rohde (K).Debatten i Facebook-gruppen 'Udkantsgruppen Langeland' er blevet så gennemgribende, at gruppens administrator torsdag afholdt vælgermøde for gruppens medlemmer, der tæller flere end 2500 personer, heriblandt en stor del af øens byrådspolitikere- og kandidater, som bakkede op om arrangementet. 10 byrådskandidater "længere nede på partiernes opstillingslister" deltog i paneldebatten, der fandt sted i den virkelige verden, i Borgerhuset i Rudkøbing.

Sidste år fortalte politiinspektør Johnny Schou til avisen, at lokalpolitiet flittigt følger med i de op mod 21 bygrupper i Odense og omegn, fordi debatten og opslagene i gruppen ofte kan og har hjulpet i opklaringsarbejdet med forskellige politisager.

I Facebook-gruppen 'Strib - perlen ved Lillebælt,' der tæller flere end 3000 medlemmer, skrev tilflytter Louise Knudsen i juni et opslag for at høre, om der var stemning for at mødes til kaffe og socialt samvær byens kvinder imellem. Positive tilbagemeldinger ledte til dannelsen af en ny Facebookgruppe tiltænkt dét formål, og siden har flere af den nystiftede gruppes 221 medlemmer mødtes til uformelt, socialt samvær.  

I sine følelsers vold nedfældede hun sine bekymringer for trafiksikkerheden og publicerede ordene i byens digitalt lokale debatgruppe.

Opslaget førte først og fremmest til flere medgivende kommentarer vedrørende trafiksikkerheden - eller manglen på samme. Siden blev en borgergruppe for sikker trafik i byen stiftet, en underskriftindsamling sendt til Teknisk Udvalg i kommunen og en artikel om projektet endte i Fyens Stiftstidende, som i samme ombæring indhentede en kommentar fra den centrale politiker på området.

- Intet af det havde jeg regnet med, at dét opslag ville afstedkomme. Men det var da enormt positivt - og overraskende, hvad der tilsyneladende kan komme ud af en lokal Facebook-gruppe, siger Heidi Svane.

Borgernes digitale talerør

En "bygruppe" på Facebook oprettet med henblik på lokaldebat, nabohjælp, deling af nyheder med relevans for byens borgere og politikere, og desuden opslag om alt fra forsvundne katte til lokalpolitik, eksisterer ikke blot for middelfarterne.

'5471 Søndersø,' 'Udkantsgruppen Langeland,' 'Facebook Assens' '5492 Vissenbjerg.' Listen over bygrupper, der ligner hinanden i form, formål og indhold, er lang.

Fælles er desuden, at der typisk findes én dominerende gruppe for hver by målt på aktivitet og antal medlemmer, og mange af grupperne har efterhånden tiltrukket rigtig mange medlemmer.

I skrivende stund tæller Facebook-gruppen 'Middelfart' 6386 medlemmer. Til sammenligning har avisens Facebookside for byen, Vores Middelfart, rundt regnet 300 færre følgere.

Morten Skovsgaard, der er lektor ved Center for Journalistik på SDU, har tidligere forsket i blandt andet borgeres brug af informationskilder op til kommunalvalget i 2013. Han peger på, at bygrupper på Facebook i stigende grad giver borgere mulighed for at sætte den lokale dagsorden.

- I grupperne kan borgerne mobilisere en opmærksomhed. Stod man med et problem tidligere, var muligheden måske ene mand at kontakte en journalist med sin henvendelse, men i dag har borgerne med bygrupperne fået et bedre middel til at mobilisere en fælles holdning, siger Morten Skovsgaard.

Positiv udvikling for demokratiet

Ud fra en demokratisk betragtning skal udviklingen ifølge Morten Skovsgaard ses som positiv.

- Ud fra et perspektiv om, at det er mediernes opgave at samle borgeres bekymringer op og fungere som bindeled mellem borgerne og politikerne, tænker jeg, at de her grupper har en god effekt, siger Morten Skovsgaard og påpeger:

- Her kan politikere skrive direkte til borgere og omvendt. De sociale mediers tovejskommunikation bliver tydelig, og grupperne bliver et sted, hvor begge kan få adgang til hinanden.

Jakob Linaa Jensen, forskningschef og docent i sociale medier ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og forfatter til bogen "Facebook - fra socialt netværk til metamedie," betoner desuden Facebooks indbyggede "push-funktion," som ifølge ham øger gruppernes synlighed.

- Tidligere, lignende webgrupper skulle man aktivt gå ind på for at tjekke, hvad der sker. Men på Facebook, der efterhånden er blevet en integreret del af mange folks dagligdag, bliver folk "presset" gennem notifikationer, algoritmer og newsfeed til at følge med. Det er en vigtig pointe og en stor fordel, hvad angår debattens synlighed og potentielle effekt, siger Jakob Linaa Jensen.

Gør det gerne igen

- Hvad nu, hvis jeg er den eneste, der mener, at det her er et problem, og folk reagerer negativt?

Heidi Svane nåede at tænke tanken, inden hun beskrev sin trafikale anke i Middelfart-gruppen på Facebook.

Glædeligvis blev opslaget taget godt imod, og i dag vil Heidi Svane ikke tøve med at skrive i gruppen igen, skulle hun støve en problematik op, der kunne være relevant for middelfarterne.

- Det vil jeg helt klart gøre, hvis jeg bliver opmærksom på noget, der kan gøres bedre, siger hun.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Valgforsker: Sociale medier spiller en stadig større rolle i valgkampen

Valgforsker: Sociale medier spiller en stadig større rolle i valgkampen

2
Chefredaktør: Vi kan tilbyde meget, Facebook ikke kan

Chefredaktør: Vi kan tilbyde meget, Facebook ikke kan

Medieforsker: Den demokratiske debat er rykket fra avisen til Facebook

Medieforsker: Den demokratiske debat er rykket fra avisen til Facebook