Det vil partierne med klimaet

11 ud af 13 opstillede partier til folketingsvalget har en klimapolitik. Men hvad mener de egentlig, vi skal gøre for at sikre et bæredygtigt klima? Se listen her. Foto: Colourbox

Det vil partierne med klimaet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Klimaet er et af de helt store temaer ved dette års folketingsvalg. Her har vi samlet en liste med partiernes holdninger til klimaet, og hvad de mener, der skal gøres for at sikre en bæredygtig planet.

Venstre

Venstre vil stoppe salget af nye diesel- og benzinbiler inden 2030. Samme år er ambitionen, at der vil være en million klimavenlige biler i Danmark. Venstre vil udfase taxaer og bybusser, som kører på benzin og diesel samt styrke klimaforskningen på landbrugsområdet.

Partiet vil bruge flere penge på at udvikle teknologier og til at udvikle landbruget for eksempel via tilskudsordninger, så det bliver muligt at bygge mere klimavenlige stalde og dermed få mere klimavenlige fødevarer.

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet vil gøre Danmark fri af fossile brændsler allerede i 2045 fremfor den nuværende ambition i 2050. Det skal blandt andet ske ved at opføre to ekstra havvindmølleparker inden 2030.

Partiet ønsker også, at der skal vedtages en ny klimalov med nye klimamål og bindende rammer. Partiet vil investere i en ny, grøn fremtidsfond, hvor der skydes 20 milliarder kroner ind som en grundkapital. Fonden skal medvirke til, at der på globalt plan løses de udfordringer, som klimakrisen og den voksende verdensbefolkning skaber.

I Dan Jørgensens (S) nye udspil til en fynsk klimapolitik foreslår han en miljø- og klimamafia på Fyn, der skal arbejde målrettet for at gøre Fyn grønnere. Han ønsker også at arbejde for, at en del af Fyn bliver inddraget, når der skal udpeges ny urørt skov samt sikre en bedre kyst- og klimasikring på Fyn.

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti mener, at landbruget skal bevares og beskyttes, mens det samtidig skal gå efter at blive CO2 neutrale. Partiet ønsker at sigte efter et landbrug uden miljøfremmede stoffer.

Dansk Folkeparti vil plante flere træer og mere skov, som er med til at binde CO2. Partiet opfordrer samtidig til, at man køber danske produkter, så klimapåvirkningen fra transport af varer begrænses.

Partiet mener, at den teknologiske udvikling skal udfase fossilt drevne køretøjer på markedsvilkår. Dansk Folkeparti ønsker en omlægning af registreringsafgiften, hvor biler med gode miljø-, klima- og sikkerhedsegenskaber favoriseres.

Radikale Venstre

Radikale Venstre mener, at målet for Danmarks CO2-reduktion skal hæves, så vi når en reduktion på 60 procent i 2030. Partiet mener også, at der skal bruges penge på en total omstilling af landbruget til verdens mest klimavenlige, cirkulære landbrug.

Partiet vil indføre CO2-betaling for flyrejser, så grønne flyselskaber får en fordel, mens de sorte får motivation til at omstille sig.

Endelig mener Radikale Venstre, at der skal køre én million grønne biler på de danske veje i 2030. Det skal blandt andet lykkes ved at omlægge registreringsafgiften til en teknisk afgift, så bilerne beskattes efter, hvor meget de forurener.

Socialistisk Folkeparti

SF vil gerne have en klimalov med etårige målsætninger, som skal hjælpe Danmark til at nå målet med en CO2-reduktion på mindst 60 procent i 2030.

SF vil stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030. Derudover vil partiet gøre det forbudt at køre i dieselbiler i Danmarks større byer fra 2025.

Endelig ønsker SF at afsætte omtrent 350 millioner kroner ekstra om året til biogasanlæg og derudover afsætte et endnu uafklaret beløb til opsætning af solceller på tage.

Enhedslisten

Enhedslisten vil have en klimalov med bindende klimamål. Partiet vil også indføre en afgift, hvor hver landbrugsbedrift skal betale 700 kroner per udledt ton CO2 fra 2027. Det vil i praksis betyde, at der kommer en afgift på husdyr, afgrødedyrkning samt kunstgødning. Provenuet fra afgiften vil senere føres tilbage til landmanden så bæredygtigheden i produktionen kan fremmes.

Enhedslisten ønsker også en styrket offentligt trafik, der er grønnere, bedre og billigere. For at det kan ske, vil partiet afsætte op mod 40 milliarder kroner til den kollektive trafik frem mod 2030.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti vil have en ny klimalov med konkrete delmål inden for hver sektor. Det skal sikre, at erhvervslivet kommer med, så Danmark kan lykkes med den grønne omstilling.

Partiet vil have et stærkere klimaråd, som kan indgå på lige fod med regeringen og erhvervslivet i grønne trepartsforhandlinger.

Det Konservative Folkeparti mener, at registreringsafgiften på biler skal fastsættes ud fra, hvor meget en bil forurener. Det vil betyde, at der ingen registreringsafgift skal være på elbiler i de kommende år, indtil man har fået gang i elbilssalget.

Liberal Alliance

Liberal Alliance mener, at nye, teknologiske løsninger er nødvendige, hvis Danmark skal nå sit mål om at blive CO2-neutrale i 2050. Derfor vil de afsætte 0,2 procent af BNP til en klimaforskningsfond, hvilket svarer til 3,7 milliarder kroner om året. Partiet ønsker også at afskaffe eller nedstætte el- og elvarmeafgiften på grøn strøm.

Endelig vil Liberal Alliance afskaffe registreringsafgiften på grønne biler omgående. Dog ønsker Liberal Alliance på sigt at afskaffe registreringsafgiften på alle biler.

Alternativet

Alternativet ønsker at lægge en CO2-skat på alle produkter, der er reguleret ud fra, hvor klimabelastende produktet er. Partiet vil opstille, hvad der svarer til en kæmpe havvindmøllepark om året de næste ti år. Derudover skal Danmark satse massivt på blandt andet sol- og bølgeenergi.

Alternativet mener, at Danmark bør afvikle vores olie- og gasproduktion og stoppe nye udbudsrunder og lave en afviklingsplan for den eksisterende produktion.

Kristendemokraterne

Kristendemokraterne mener, at Danmark skal satse på en bred ny grundforskning på energiområdet. Det kræver, at man investerer et engangsbeløb på fem milliarder kroner i ny energiforskning.

Endelig mener partiet, at vi i Danmark skal sikre, at omgivelserne ikke belastes med miljøfarlige stoffer. Det skal ske ved at mindske affaldsmængderne og ved at sikre genanvendelse af alle produkter.

Klaus Riskjær Pedersen

Klaus Riskær Pedersen mener, at vi skal styrke landbruget og deres indsats i den grønne omstilling. Landbrugets gæld skal omlægges, så de genvinder deres økonomiske råderum og dermed selv kan bidrage til en grøn omstilling.

Han ønsker desuden, at energiaftalen skal udbygges, så der kommer en konkret plan, der sikrer, at Danmark reelt træder ind i klimaomstillingen.

Stram Kurs og Nye Borgerlige har ingen konkrete klimatiltag, hvorfor partierne ikke er at finde på listen.

Det vil partierne med klimaet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce