De fem største dræbere i naturen: Ulven har hård konkurrence


De fem største dræbere i naturen: Ulven har hård konkurrence

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det er ulven, der får de største hyl af opmærksomhed. Men guldsjakalen er en lige så slem dræber - for ikke at snakke om den helt almindelige hund, hvor mørketallene er store.

1. Ulven
Ulven

Ulven blev første gang set i Danmark i 2012 efter at have været totalt udryddet i 200 år. Otte ulve er vandret over grænsen mellem Tyskland til Danmark og op gennem Jylland. En er død en naturlig død, fire er forsvundet og er med stor sandsynlighed døde uden at være blevet fundet. Eksperter har udtrykt stor bekymring for, at de er blevet ofre for krybskytter. En strejfer alene omkring og to har fundet sammen i et par, der fik otte hvalpe omkring Ulfborg i Midtjylland i 2017. En af dem blev skudt ved Ulfborg (retssagen mod den sigtede ventes at komme for i efteråret), og tre af dem vandrede til Tyskland, hvor en af dem er blevet dræbt i trafikken.

Det er et af de mest og bedst overvågede dyr i den danske natur. Hvert kvartal bliver der udsendt statusrapporter med detaljerede beskrivelser af hver enkelt ulvs færden.

I 2017 rykkede Naturstyrelsen ud til 99 tilfælde af mistanke om ulveangreb på husdyr. 24 af dem var angreb foretaget af ulve - primært voksne får, ganske få lam og i to tilfælde dådyr.

Ifølge erfaringer fra Tyskland er det blot 0,6 procent af ulvens føde, der består af husdyr. Broderparten er rå- og kronvildt, men også vildsvin, harer, kaniner, fugle, fisk, mink, mår, mårhund og ræv.

2. Guldsjakalen
Guldsjakalen

En enkelt guldsjakal stod i foråret 2017 bag mindst 11 angreb på får og lam ved to avlere ved Toftlund i Sønderjylland. Det betød, at den blev regnet som en såkaldt "problem-guldsjakal", og at det blev tilladt at skyde den. Efter tilladelsen er den dog ikke blevet set igen.

I alt blev der i 2017 registreret 23 angreb på husdyr - langt overvejende lam, men også et par voksne får - i 2017.

Guldsjakalen blev første gang observeret i den danske natur i 2015. Vi ved ikke, hvor mange der er her, fordi den bliver ikke fulgt nær så tæt som ulven. En blev skudt af en jæger ved Thorsminde i Vestjylland i 2017, fordi jægeren forvekslede den med en ræv. En anden guldsjakal blev dræbt i trafikken i 2015. Den seneste observation af en guldsjakal var i Hønning Plantage i Sønderjylland i februar i år, hvor en ornitolog tog billeder af den.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det slet ikke usandsynligt, at guldsjakalen om få år vil være mere hyppig i den danske natur og begynde at yngle herhjemme.

Størrelsesmæssigt ligger de mellem en ræv og en ulv. Den har en længde på mellem 60 og 110 centimeter, halen er 20-30 centimeter. Guldsjakalen vejer 7-15 kilo og har sandfarvet pels, der kan variere over i gyldne og brune farver. Den har kortere ben og hale end en ulv og har ikke lys halespids som en ræv. På deres spor kan man kende forskel ved, at den midterste trædepude på forpoterne er delvist sammenvokset, mens det hos ulven og ræven er to adskilte trædepuder.

Guldsjakalen er altædende og vil i Danmark typisk spise gnavere, mindre hjorte, harer, fugle, krybdyr, padder, æg, insekter og frugter.

Den er fredet, men kan reguleres og har kun ulven som naturlig fjende i Danmark.

3. Hunden
Hunden - en golden retriever og en labrador.

Mange troede, at det var en ulv, der var skurken, da en islandsk avlshingst ved Vind Hede ved Holstebro blev angrebet af et rovdyr i august 2017. DNA-prøver viste dog, at det var en ganske almindelig hund, der havde givet hingsten 10-12 centimeter lange flænger på siden. Hunden er ikke blevet identificeret. Ifølge forsikringsselskabet Kongeriget Danmarks Hesteforsikring er det dog uhyre sjældent, at en hund lykkes med at tage kampen op med en hest, fordi heste først og fremmest flygter og dernæst sparker.

Man ved ikke meget om, hvor mange hunde der har angrebet husdyr som f.eks. får og heste gennem årene, fordi det er først efter ulvens indtog i Danmark, at man er begyndt mere systematisk at tage spytprøver fra bidmærker i døde eller sårede dyr at bestemme, hvilket rovdyr der lavede angrebet, og kun hvis der er mistanke om ulv, men fåreavlere har altid skullet være opmærksom på, at hunde har kunnet udgøre en fare. Og det bliver primært gjort i Jylland, hvor man ved, at der er ulve. Så der er sandsynligvis meget store mørketal på dette område. Af alle de 99 gange, hvor der i 2017 var mistanke om ulveangreb, viste det sig, at fem af angrebene var udført af en ganske almindelig hund.

Den første systematiske dokumentation af hundeangreb kom i undersøgelsen "Projekt nye arter" fra Nationalt Center For Miljø og Energi i 2015, hvor der i prøver fra vildt blev konstateret DNA fra hund i 21 tilfælde - lige så mange som ulve. Hos husdyr - får, kalv, ged og kat - var der DNA fra hunde i 18 tilfælde - 25 for ulv.

Hunde er fra naturen rovdyr og kan blive ramt af blodrus - som når f.eks. en ræv dræber en hel hønsegård. Og er flere hunde sammen kan angrebstendensen bliver forstærket. I 2009 var tre hunde sammen om at bide 400 fasaner ihjel ved Rødby på Lolland.

Hvis en dyrlæge får en hund ind, hvor en landmand mener, at den har angrebet hans får, mens ejere benægter, vil dyrlægen give den brækmiddel, og så vil den kaste en masse uld op, hvis landmanden har ret. Det oplever dyrlæger af og til.

4. Ræven
Ræven

De fleste, der har høns i haven, ved, at der kan komme en ræv forbi og gøre det af med hønsene. Af de 99 angreb på husdyr, primært får og lam, hvor man i 2017 havde mistanke om, at ulven havde været på spil, var der 24 tilfælde, hvor man ikke kunne bestemme om det var en ulv, ræv, guldsjakal, hund eller dyret var selvdødt. En del af de tilfælde mener man kan være ræv.

Får er ellers gode til beskytte hinanden mod ræve, der er mindre end både ulven og guldsjakalen. Men når ræven har hvalpe bliver den både mindre sky og mere tilbøjelig til at tage større risici - hvilket kan betyde at den får held til at snuppe et lille lam f.eks.

Der findes ikke tal for, hvor mange angreb ræve laver mod husdyr, men af de 99 tilfælde i 2017, hvor der var mistanke om ulveangreb, var der 15 tilfælde, hvor det eneste man kunne konstatere var, at det ikke var en ulv, og ni tilfælde hvor man ikke kunne sige noget om hvem, der havde udført angrebet. Man formoder at en del af angrebene var af ræve.

5. Ravnen
Ravnen

Ravnen er en af de mest intelligente fugle. Den er altædende, men foretrækker døde dyr. Er der nyfødte grise eller lam på marken, sætter den sig på dyret og hakker i øjnene eller haleregionen, så den forårsager så megen skade, at pattegrisen eller lammet senere dør, så ravnen kan tage for sig af retterne.

Der findes dog ingen opgørelser over, hvor mange ravneangreb der er på husdyr i Danmark.

Ser ravnen et større ådsel, kan den finde på at hidkalde en ulv f.eks., så det større rovdyr kan åbne kadaveret for ravnen, så den bedre kan komme til sin føde. Ravne holder øje med hinanden for at se, hvor den anden gemmer sin føde. Nogle gange lader en ravn som om, den gemmer føde for at narre de andre ravne.

I 1950'erne var ravnen stort set udryddet i Danmark efter den siden 1800-tallet - dels på grund af dens skadelighed, men også på grund af overtro. Man mente, at den stod i forbindelse med onde kræfter. Da den var længst nede i bestand, var der blot 16 par tilbage i Danmark - i Sydøstjylland og på Fyn. Nu er der mere end 1000 ynglepar - flest i Sydøstjylland og på Fyn, hvor den lykkedes med at holde stand, men også Sjælland og Bornholm. I Midtjylland er dyreavlere ifølge TV Midtvest begyndt at eksperimentere med drager som fugleskræmsler.

Ravnen er fredet, men må reguleres efter tilladelse.

Kilder: Miljøstyrelsen, netnatur.dk, Danmarks Naturfredningsforening, Vildforvaltningsrådet, Statens Naturhistoriske Museum, TV Midtvest, Kongeriget Danmarks Hesteforsikring, Seges, Videnskab.dk, Dansk Ornitologisk Forening.

De fem største dræbere i naturen: Ulven har hård konkurrence

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce