Det er brud på EU's love, når danske myndigheder tillader miljøskadeligt muslingefiskeri med skraber i Limfjorden, mener Danmarks Naturfredningsforening.
Danske myndigheder overtræder EU's love ved at tillade skrabefiskeri efter muslinger i Limfjorden, mener Danmarks Naturfredningsforening, som nu klager til EU-Kommissionen.

De områder, hvor der foregår muslingeskrab hen over fjordbunden, er beskyttet som både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde i det europæiske Natura 2000-netværk. Muslingefiskeriet i Lovns Bredning og Løgstør Bredning er særdeles skadeligt for naturen, siger biolog Poul Hald-Mortensen, som er vicepræsident i Naturfredningsforeningen.

Han peger på, at fiskeriet foregår med skrabere, der borer sig flere centimeter ned i havbunden. Det frigør iltslugende luftarter som svovlforbindelser, der virker ødelæggende for dyrelivet, og resultatet er en forringet og artsfattig udgave af den oprindelige natur, siger han.