DF: Forbyd arabisk i friskolerne

Dansk Folkeparti og undervisningsordfører Alex Ahrendtsen vil tage støtten fra muslimske friskoler, der underviser deres elever i arabisk. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

DF: Forbyd arabisk i friskolerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hvis muslimske friskoler underviser i arabisk, tyrkisk eller somalisk f.eks., skal staten tage tilskuddet fra dem. Det foreslår Dansk Folkeparti, der også vil bruge forslaget til teste menneskeretskonventionen.

Sprog: Dansk Folkeparti kan ikke bare lukke de muslimske friskoler i Danmark, selv om det er hvad, det allerhelst vil. I stedet vil DF give skolerne så mange benspænd som muligt.

Torsdag fremsætter partiet et forslag i folketingssalen, der i praksis vil forbyde friskolerne at undervise muslimske elever i deres modersmål. Forslaget vil gøre statsstøtte - den udgør 75 procent af friskolernes økonomi - afhængig af, at der blot undervises i europæiske fremmedsprog.

- Det er målrettet friskoler, der modarbejder integrationen - altså muslimske friskoler. Vi ønsker ikke, at de skal modtage statstilskud, siger undervisningsordfører Alex Ahrendtsen.

Han har i undervisningsministeriet fået bekræftet, at forslaget ikke strider mod Grundloven, og ved en af Folketingets jurister har han også konstateret, at det heller ikke nødvendigvis strider mod menneskeretskonvention, selv om Justitsministeriet vurderer modsat.

- Vi må ikke forskelsbehandle uden videre. Der skal være en saglig begrundelse for at ramme de muslimske friskoler, og sprog er en saglig begrundelse, siger Alex Ahrendtsen.

Vi skal have et friskolesystem, hvor der er tillid til, at tingene er i orden, når vi bruger skatterkroner til at finansiere det.
Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti
Muslimske friskoler
Ifølge Dansk Friskoleforening er der 27 muslimske friskoler i Danmark. For et år siden var der 29, men siden er to skoler blevet frataget deres tilskud og har drejet nøglen om.

De to skoler - Nord-Vest Privatskole i København og Al-Salam Skolen i Odense - fik frataget tilskud på grund af tvivl om undervisningens kvalitet, usikker økonomi og tvivl om at eleverne blev forberedt på at leve i det danske samfund.

Ifølge DR er 20 af de muslimske friskoler under særligt tilsyn i øjeblikket.
Peter Bendix Pedersen er formand for Dansk Friskoler. Han mener, at det er helt galt at forbyde undervisning i sprog, og at de muslimske friskoler bidrager til og ikke skader integrationen.
Peter Bendix Pedersen er formand for Dansk Friskoler. Han mener, at det er helt galt at forbyde undervisning i sprog, og at de muslimske friskoler bidrager til og ikke skader integrationen.

Kinesisk er ok

Dansk Folkeparti ønsker, at der skal være mulighed for at give dispensation til sprogkravet.

- Vi har jo ingen problemer med f.eks. kinesisk eller hebraisk, fordi kinesere eller jøder skaber hverken parallelsamfund eller integrationsproblemer, siger Alex Ahrendtsen.

- Så det handler blot om at gøre livet så surt for muslimske friskoler som muligt?

- Ja. Dette vil gøre skolerne mindre attraktive for muslimske forældre i ekstreme miljøer.

- Hvad er jeres problem med muslimske friskoler?

- De er ofte drevet af ekstreme grupperinger. De forsøger at opretholde et parallelsamfund. De har rod i økonomien. Der er massive problemer med de her muslimske friskoler.

- Vi skal have et friskolesystem, hvor der er tillid til, at tingene er i orden, når vi bruger skatterkroner til at finansiere det. Vi skal ikke give til skoler, der modvirker integrationen og vores værdier, siger Alex Ahrendtsen.

Friskoleformand: Tosset at forbyde sprog - også danskere burde lære arabisk
- Er det en god idé at fratage friskoler muligheden for at undervise i ikke-europæiske sprog?- Jeg forstår ikke, at nogle ønsker at begrænse vores sprog. Vi må have mulighed for at lære hinandens sprog. Dette vil også ramme en ganske almindelig friskole i Ringkøbing f.eks., hvis den ønsker at undervise i arabisk. Og vi skal huske, at undervisningssproget altså er og skal være dansk i alle andre fag end fremmedsprogsundervisningen.

- Findes der i realiteten almindelige friskoler, der vil blive ramt af, at de ikke må undervise i arabisk?

- Jeg kender ikke til nogle, men det ville da give rigtig god mening at lære vores andet en europæiske sprog. Når der bliver fred og ro i de lande, skal vi deltage i genopbygningen. Sikke et marked de ville kunne lave handelsaftaler på i fremtiden.

- Forslaget tager udgangspunkt i, at DF mener, at det skader integrationen og skaber parallelsamfund, når man giver eleverne mulighed for at isolere sig i f.eks. arabiske miljøer. Godtager du ikke den pointe?

- Nej, man går ud fra, at når man ikke taler arabisk, bliver man en bedre dansker. Det tror jeg ikke på. Man bliver en bedre dansker, hvis man kender sine rødder. Men jeg er slet ikke uenig med Dansk Folkeparti i, at vi skal tale dansk sammen her i Danmark. Jeg har dog ikke noget imod at slå over i et andet sprog for bedre at blive forstået.

- Er det problemløst, at vi har muslimske friskoler?

- Jeg konstaterer, at tilsynet har lukket to muslimske friskoler og har andre under tilsyn. Systemet virker. Friskolerne kommer fra en tradition om at respektere mindretal. Hvis man ikke synes om det, man får i folkeskolen, kan man starte en friskole med nogle andre værdier.

- Er du uenig i, at muslimske friskoler bidrager til parallelsamfund?

- Der findes mange parallelsamfund. Måske er jeg selv en del af et på grund af mit job, min uddannelse og bopæl. Jeg indrømmer, at der kan være social kontrol, stor økonomisk ulighed og en særlig sammensætning af borgere med sociale udfordringer, men for mig er det en overdrivelse at sige, at friskoler skaber parallelsamfund.

- Skader muslimske friskoler integrationen?

- Jeg tror, de bidrager til integrationen. Halvdelen af eleverne har været i folkeskolen, hvor de oplevede, at de ikke kunne være i fred på grund af deres identitet. De er blevet proppet med frikadeller, siger forældre til mig. Og folkeskolen gav dem ikke den faglighed, de forventede. Behovet for muslimske friskoler er opstået af, at folkeskolen har svigtet. Eleverne i friskolerne får højere karakterer og flere kommere videre til ungdomsuddannelser.

Prøveklud

For Alex Ahrendtsen og Dansk Folkeparti er forslaget om at forbyde friskoler at undervise i arabisk, tyrkisk, somalisk osv. også et forsøg på at tage livtag med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I den gængse tolkning blandt danske jurister bliver der lagt stor vægt på første del af artiklerne i konventionen - blandt andet i artiklerne 8 til 11, der handler om ret til privatliv, religions-, ytrings- og forsamlingsfrihed. Første del beskriver det enkelte menneskes rettigheder, mens anden del giver mulighed for forskelsbehandling, hvis den er baseret på beskyttelse af nationalstaten og demokratiet.

- Vi har set, hvordan menneskerettighederne er blevet brugt af vores modstandere til at lukke munden på os. Så tænkte jeg: Lad os da så bruge konventionen til at hjælpe os. Vi har haft en tradition på at lægge mere vægt på hensynet til individet end til nationalstaten. Her ligger vi tæt på den britiske tradition, mens man f.eks. i Frankrig gør meget mere ud af statens behov, siger Alex Ahrendtsen.

- Jeg vil nu bruge dette forslag som en prøveklud for, om ikke vi kan nærme os den franske tolkning.

- Du siger, at menneskeretskonventionen, som I ellers gerne vil have skrevet ud af dansk lov, er bedre, end I hidtil har antaget?

- Ja, det siger jeg. I hvert fald er den blevet skamredet af nogle til at underminere staten til gavn for individet. Her må jeg bare sige, at konventionen er skrevet på et tidspunkt, hvor nationerne var stærke, og hvor ingen lande - Frankrig, Tyskland, USA f.eks. - ville skrive under på noget, der kunne underminere staten, siger Alex Ahrendtsen.

Usikker forskning

Et argument for at forskelsbehandle mellem europæiske og ikke-europæiske sprog i forhold til konventionen er, at undervisning i f.eks. arabisk kan modvirke integration og yderste konsekvens være en trussel mod sikkerheden i en stat og et demokrati.

At der er sprogforskere og undervisningseksperter, der mener, at modersmålsundervisning fremmer evnen til at tilegne sig andre færdigheder - f.eks. dansk - og dermed styrker integrationen, rykker ikke ved Alex Ahrendtsens overbevisning.

- Forskningen på det område stritter i alle retninger. Nogle siger, at det støtter - nogle siger, det forværrer. Vi ved det i realiteten ikke. Det er for usikkert at basere sig på, når vi kan se, at organisationerne bag de muslimske friskoler vil parallelsamfund. Vi bliver nødt til at sætte en stopper for det. Vi bruger konventionerne til at gøre dem til en del af os - vi ønsker ikke at give dem frihed til at ekskludere dem selv fra samfundet, siger Alex Ahrendtsen.

- Er der ikke en reel risiko for, at man ved at forbyde arabisk i friskoler forstærker en marginalisering, der vil være til skade for integrationen?

- Jo, men jeg vil bare ikke have, at danske skattekroner går til de skoler. Så må de selv finansiere dem.

- Er du ikke bange for at skabe en hårdere kerne af radikaliserede mennesker ved så konsekvent at forfølge muslimske friskoler?

- De mennesker er der alligevel. Sverige har understøttet sådanne grupperinger på alle leder og kanter, og de har de samme problemer som os. Det handler ikke om den slags. De mennesker vil altid udnytte vores tillid og den frihed, vi giver dem. Vi gør alle en tjeneste ved at sætte en bremse i over for de muslimske friskoler, så de kan blive en del af det danske samfund. Og hvis de ikke vil det, er de velkomne til at fortsætte i Saudi-Arabien, Bahrain eller andre af de der paradislande, siger Alex Ahrendtsen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har ikke ønsket at kommentere Dansk Folkepartis beslutningsforslag.

DF: Forbyd arabisk i friskolerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce