Et bredt flertal indgik onsdag aften forlig om Region Syddanmarks 2018-budget. 40 ud af 41 medlemmer står bag forliget, der bygger på en stabil økonomi. Dermed går regionen fri for en sparerunde på sundhedsområdet.

Der er forbedringer på vej flere steder på sundhedsområdet i Region Syddanmark, hvor blandt andet ambulancekørslen i Jylland får et nøk op, mens man på Odense Universitetshospital kommer til at nyde godt af forliget på forskningsområdet. Her er aftaleparterne enige om at styrke den specialiserede forskning på OUH med op til 8,5 mio. kr. yderligere i de kommende år.

Det blev besluttet onsdag aften, da 40 ud af 41 medlemmer af regionsrådet stod bag forliget om regionens økonomi for 2018. Enhedslisten har fortsat overvejelser, om de ønsker at tilslutte partiets ene mandat. 

I Region Syddanmark har der tidligere været krav til medarbejdere på regionens sygehuse, at de hvert år skulle levere to pct. flere sundhedsydelser. Det er slut med det nye forlig, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

- Vi har for egen regning og risiko i år afskaffet produktivitetskravet på cirka en tredjedel af vores sygehusaktivitet. Det forsøg har vi allerede positive tilbagemeldinger på, og vi glæder os til at arbejde videre ad den vej, siger regionsrådsformanden.

Sparer ikke på busserne

Parterne i forliget stemmer i om at friholde den kollektive trafik for besparelser, så man kan se på nye brugervenlige og teknologiske løsninger. Regionsrådet vil også se nærmere på mulighederne for at lægge administrationerne i de to regionale busselskaber, Sydtrafik og FynBus, sammen.

Forliget afsætter også penge til at forstærke indsatsen over for den pesticidforurening, som i de seneste uger har truet grundvandet, hvor man også vil forsøge sig med en ordning, der kommer borgere med forurenede grunde til gode.

Planen for Region Syddanmarks budget for det nye år skal formentlig vedtages på regionsrådsmødet mandag 25. september.

Det samlede driftsbudget for regionen er for 2018 på 25,5 mia. kr.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Se video: Bliv klogere på Region Syddanmarks budget

Se video: Bliv klogere på Region Syddanmarks budget

OUH glæder sig over nyt budgetforlig

OUH glæder sig over nyt budgetforlig