Der er alt for få kvalificerede tolke i indvandrersprog i Danmark, og derfor bør der oprettes en statsautoriseret uddannelse af tolke i arabisk, tyrkisk, serbokroatisk og urdu.

Det mener formanden for Forbundet Kommunikation og Sprog, Birgitte Jensen, der organiserer uddannede tolke i de mere gængse sprog som russisk, spansk og italiensk. Hun kritiserer politikerne for i årevis at have set stort på problemet.

- I dag går man - sat lidt på spidsen - ned på gadehjørnet og tager én, der kan arabisk. Der er en meget lemfældig kvalitetskontrol med, hvilke tolke der anvendes. Birgitte Jensen foreslår, at der oprettes en eksamen i indvandrersprogene, der er på højde med den afsluttende eksamen på cand.linc.merc.-studiet ved handelshøjskolerne.