Fredning

Danmarks Naturfredningsforening skal fratages retten til at rejse fredningssager, mener miljøordførerne fra DF, Venstre og LA. Konservative Mette Abildgaard savner argumenter for at ændre lovgivningen.

Skove: I Trelde ved Fredericia og på Midtfyn står skovejere skulder ved skulder for at forhindre, at hundredvis af hektar skov bliver fredet.

Fælles for de store skovområder er, at de er blevet passet og plejet af skovejerne i generationer. Naturen har det godt, og intet peger på, at det skulle ændre sig. Alligevel har de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening ønsket at få skovene fredet, og i både Fredericia og Odense kommuner har politiske flertal sagt ja til at være medrejsere af fredningerne.

Den særstatus, at de som eneste civile organisation kan fremsætte fredningsforslag, er for mig at se et levn fra en fortid, hvor specielt det lokale demokrati ikke var så stærkt, som i dag

MF Carsten Bach - miljøordfører for Liberal Alliance

Skovejerne har forsøgt at overbevise politikerne om at undlade at gå med, men uden held. Men de har råbt så højt, at de er blevet hørt på Christiansborg. Her rammer de ind i et borgerligt ønske om at få fjernet Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for at rejse fredningsforslag.

- Det er igen et eksempel på, at DN bør miste retten til at rejse fredningssager. Den har de haft siden 1937, og det må stoppe nu. Jeg vil til vores sommergruppemøde foreslå, at vi rejser et beslutningsforslag om at få ændret loven, og det håber jeg, at jeg kan få opbakning til fra gruppen, siger Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti.

- Lokalt har DF i Fredericia valgt at være medrejser for et fredningsforslag for godt 600 hektar skov. Er det forkert?

- Det skal de afgøre lokalt, men jeg ville aldrig have stemt for det, siger Pia Adelsteen.

Notat om DN

Skovejerne ved Fredericia og på Fyn har valgt at danne foreninger og alliere sig med både skovdyrkerforeningen og advokater.

- Det skriger til himlen, at DN ud af det blå kan hive fredningskortet. Hvis det skal være tilfældet, bør man som minimum som lodsejer kunne forlange at få stillet advokat til rådighed, siger Pia Adelsteen, som forstår skovejernes frustrationer til fulde.

Venstres miljøordfører Erling Bonnesen har besøgt de berørte skovejere på Fyn og ved Fredericia og har svært ved at følge argumenterne for fredning.

- Jeg mener, at DN er på helt forkert kurs. Der er intet, der truer naturen, som jeg ser det. Overordnet støtter jeg, at vi får set på, hvordan DN håndterer det ansvar, loven tildeler foreningen, og det bør snarest være et tema for vores forum af miljøordførere, siger han.

Miljøstyrelsen har allerede på opfordring fra flere ordførere udarbejdet et notat om, hvilke beføjelser loven giver DN og gjort klart, hvordan foreningen eventuelt kan fratages beføjelsen.

For stor magt

Også Liberal Alliance mener, at tiden er løbet fra DN's særstatus.

- DN burde udelukkende have samme status som alle andre interesseorganisationer. Den særstatus, at de som eneste civile organisation kan fremsætte fredningsforslag, er for mig at se et levn fra en fortid, hvor specielt det lokale demokrati ikke var så stærkt som i dag. Det ville for mig at se være tilstrækkeligt, hvis muligheden udelukkende var tildelt stat og kommune, siger Carsten Bach, miljøordfører for LA.

Han mener desuden, at det er uheldigt, at DN's særstatus på fredningssager har spredt sig til en række andre love og bekendtgørelser.

- Her har DN en eller anden grad af eksklusiv klage- eller udtaleret, og det er ikke optimalt, mener Carsten Bach.

Det går fint

Den konservative miljøordfører Mette Abildgaard melder sig ikke i koret af borgerlige politikere:

- Jeg har i mine tre år ikke fået en klage over en fredningssag, så jeg har svært ved at se argumentet for at ændre loven, siger hun.

Mette Abildgaard hæfter sig ved, at DN er en af landets største foreninger, og pointerer, at den ville miste troværdighed, hvis den blev underkendt gentagne gange i fredningssager.

- Så længe man ikke kan præsentere mig for, at DN rammer ved siden af, ser jeg ingen grund til at ændre en praksis, som har fungeret fint i mange år, siger den konservative ordfører.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
2
Naturfredningsforening: Naturen vil tabe hvis vi mister rettigheder

Naturfredningsforening: Naturen vil tabe hvis vi mister rettigheder

1
Borgerlige politikere: Her har naturfredningsforening brugt sin magt forkert

Borgerlige politikere: Her har naturfredningsforening brugt sin magt forkert

2
Naturfredningsforening: Naturen vil tabe hvis vi mister rettigheder

Naturfredningsforening: Naturen vil tabe hvis vi mister rettigheder