Borgerlige politikere: Her har naturfredningsforening brugt sin magt forkert


Borgerlige politikere: Her har naturfredningsforening brugt sin magt forkert

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fredningsstrid: Tre ud af fire borgerlige miljøordførere ønsker at ændre lovgivningen, som giver Danmarks Naturfredningsforening beføjelse til at rejse fredningssager.

Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA) mener, at loven er forældet, mens den konservative miljøordfører Mette Abildgaard savner argumenter for at stække DN.

De tre fortalere trækker flere sager frem, hvor de mener, at DN bruger sin magt forkert.

1. Admiral Marina
Ved den gamle Nyborg Færgehavn håber en privat investor at etablere en kæmpe marina. Arkivfoto

I ni år er det forsøgt at få plangrundlaget på plads til en kæmpe marina i det tidligere færgeleje i Nyborg. Tre gange har DN gjort indsigelse over for projektet - senest i januar 2018.

Argumentet er, at det ikke er undersøgt grundigt nok hvilke konsekvenser, de mange lystbåde vil have for marsvinene i Storebælt.

Pia Adelsteen (DF) finder det hovedrystende i forhold til, at området har været besejlet med store færger i mange, mange år.

2. Trelde Skov
Trelde skov strækker sig i et bælte fra Hyby Fælled i vest til Trelde Næs i øst. Skoven har sandsynligvis ligget der siden sidste istid. Danmarks Naturfredningsforening vil have hele skoven fredet. I dag er den opdelt i skovlodder med skovdrift - bortset fra den yderste spids på Trelde Næs, som allerede er fredet. Foto: Peter Leth-Larsen

Erling Bonnessen (V) er gået ind i sagen for at støtte 70 skovejere ved Fredericia. De har i generationer ejet og drevet de 600 hektar skov uden for Fredericia mellem Lillebælt og Vejle Fjord.

Området har en af landets højeste biodiversiteter og helt unikke geologiske forhold ved skrænterne.

Skovejerne er indstillet på frivillige aftaler og frygter, at en fredning vil fratage dem retten til at bestemme over skovdriften. Desuden vil det være dyrt for skatteyderne. Fredningsforslaget er endnu ikke endeligt.

3. Hesbjerg Kilen
Hesbjerg Kilen er et skovområde på tværs af Odense og Assens kommuner. Det drives af private lodsejere, og naturen har det godt. Der er ingen trusler mod biodiversitet eller andre forhold, der efter lodsejernes mening begrunder fredningen, som de er gået til kamp imod. Foto: Privat

Også på Midtfyn har Erling Bonnesen og Pia Adelsteen markeret støtte til lodsejerne.

På tværs af Odense og Assens kommuner ligger skovområdet Hesbjerg Kilen. Her har DN ønsket at frede godt 400 hektar skov.

Området er blevet plejet af de lokale lodsejere, og naturen er ikke truet, pointerer skovejerne, som har organiseret sig i en forening og vil kæmpe imod fredningen.

Et af målene med fredningen er at etablere stier i området, som man tidligere har strides om.

Indtil videre har Assens Kommune afvist at være medrejser af fredningen, mens Odense Kommune har sagt ja. Fredningsforslaget er ikke endeligt.

Se: http://www.hesbjergkilen.dk/

4. Esbjerg Havn
Der er store planer for udvidelse af Esbjerg Havn, men der er også naturinteresser på spil. Arkivfoto

DN har påklaget Esbjerg Kommunes afgørelse om tilladelse til et anlæg til skrotning af udtjente borerigge og vindmøller fra Nordsøen og lagt op til at indtage et principielt standpunkt i forhold til stadigt flere aktiviteter i Esbjerg Havn.

DN er bekymret for, at der med flere og flere nye aktiviteter sker en ophobning af uheldige faktorer, der har en negativ indflydelse på Vadehavets natur og er derfor fast besluttet på se nye aktiviteter nøje efter i sømmene og om nødvendigt klage.

Den sag har også de borgerlige politikeres opmærksomhed.

Borgerlige politikere: Her har naturfredningsforening brugt sin magt forkert

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce