Læs her interview med fællestillidsmanden for Bios' reddere, Christian Stigaard, som gør status på den aktuelle situation i det omstridte ambulanceselskab. Ifølge fællestillidsmanden har Bios lige så store problemer med beredskabet, som da det begyndte i september.

- Bios er fem måneder efter driftsstart stadig 80-90 mand fra idealbemandingen. Hvilken konsekvens har det?

- At der bliver nedlagt for mange ambulancer hver dag. Så simpelt kan det siges.

- Hvor mange?

- Det har jeg ikke tal på. Det må du spørge ledelsen om.


- Det er svært at få ledelsen til at svare på vores spørgsmål.

- Det kan jeg godt forestille mig. Det er heller ikke oplysninger, som vi ligefrem vi bliver fodret med. Hvad med regionen, den må da være åben om det?

- Det er heller ikke nemt. Regionen siger, den har data på det, men den kan ikke på nuværende tidspunkt komme med et tal. Vi har hørt mange tal gennem tiden, men de varierer en del. Det kan man nogle gange godt blive lidt forvirret over.

- Ja, det er jeg sådan set også selv. Men for at komme ind til sagens kerne virker det som om, at vi nu har lige så store problemer, som vi havde, da vi begyndte i september. Vi har godt nok flere folk, men en del er ved at være trætte af at tage ekstravagter og samtidig spiller planlægningen og lønudbetalingen ikke. Og så mister folk jo incitamentet til at gøre en ekstra indsats.

- Hvad mener du med, at folk er trætte?

- Jamen, at en del har givet den en ekstra skalle for at få tingene til at hænge sammen. Der har været en del over­arbejde. Det er ingen
hemmelighed.

- Har der været brud på overenskomst og arbejdsmiljølovgivning i forhold til ulovlige dobbeltvagter og overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelserne?

- Hvis jeg ser det ske, så vil jeg som tillidsmand føre en sådan sag videre med det samme.

- Ser du sådanne sager?

- Altså. Jeg har ikke hørt, at der har været rejst sådanne sager for nylig. Men hånden på hjertet har der været denne type sager alle steder. Også i Falck og Response. Men det er desværre mit indtryk, at det er sket i for stort omfang i Bios. Men nu har mine kolleger valgt mig som fællestillidsmand, og det tolker jeg som om, at de vil have styr på arbejdsmiljøet nu.


- O.k. Du nævner problemer med lønudbetalingerne. Hvad går de ud på?


- Der er rod i udbetalingerne.

- Hvilken slags rod?

- Det er meget forskelligt. Men først og fremmest virker det som om, at systemet slet ikke kan håndtere udbetalingen. Folk får ikke de tillæg, de skal have. Det er den ene fadæse efter den anden.

- Hvordan reagerer dine kolleger på det?

- Nu gider folk ikke gøre en ekstra indsats mere.

- Det er da ikke så godt, når Bios mangler folk?

- Nej, det er ikke godt.

- Du og de øvrige tillidsfolk konfronterer vel ledelsen med problemerne?

- Ja, alt det jeg siger her, har jeg fortalt ledelsen. Jeg vil godt understrege, at vi tillids­folk grundlæggende har et godt forhold til den danske ledelse. Og den siger, at den gør alt for at minimere fejlene i lønudbetalingerne. Og selvfølgelig må der godt være småfejl engang i mellem, men det her er alt for graverende. Der er tale om kæmpe­store fejl.

- Kan du være mere konkret?

- Fejl i registreringen af overtid, fejl i registreringen af pauser og fejl i genetillæggene.

- Hvordan er den grundlæggende stemning så nu blandt redderne?

- Den er ambivalent. Mange er glade for deres arbejde og måden firmaet er bygget op på, men omvendt er der store frustrationer over, at der ikke er styr på lønudbetaling og den daglige planlægning.

- Hvordan har den seneste måned været i Bios?

- Det har været en udfordrende måned. Det er som om, at vi er blevet slået hjem i ludo og skal begynde forfra. Der har været massiv mandskabsmangel, og dermed har vi ikke kunnet stille med de beredskaber, som vi skal. Og når man tænker på udsigten til den her store bod, som Bios står overfor, så kan man godt blive bekymret.

- Som at blive slået hjem i ludo? Mener du, at de problemer, I har stået med i januar, er på niveau med de problemer I stod med ved driftsstart i september?

- Ja.


- Hvornår tror du, at Bios lever op til kontrakten og får styr på lønnen?

- Det skulle jo være sket 1. januar. Fire måneder (september-december, red.) burde have været rigeligt til at få styr på det.
Og Bios har også haft tid før driftsstart til at planlægge, hvordan tingene skulle køre. Så det skulle have været i orden. Hellere i går end i dag.

Mere om emnet

Se alle
68
Bios-tillidsmand: - Vi bliver udspioneret

Bios-tillidsmand: - Vi bliver udspioneret

17
Bios-tillidsmand: - Det viser, at de sætter pris på vores arbejde

Bios-tillidsmand: - Det viser, at de sætter pris på vores arbejde

11
Regionsrådsmedlem: Overvej friske kræfter på direktørposten i Bios

Regionsrådsmedlem: Overvej friske kræfter på direktørposten i Bios