Efter 10 års arbejde overbragte højesteretsdommer Per Walsøe tirsdag Den Grønlandske Retsvæsenskommissions betænkning til justitsminister Lene Espersen (K). Betænkningen indeholder som ventet et forslag om at oprette en lukket fængselsafdeling i Nuuk til de farlige kriminelle, der i dag trods mange års kritik fortsat afsoner på ubestemt tid i Anstalten ved Herstedvester.

Kommissionens formand, Per Walsøe, fortsatte umiddelbart efter til Grønland i et fly for at overrække betænkningen til Jørgen Wæver Johansen, landsstyremedlem for selvstyre, råstoffer og justitsvæsen.