Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre ser flere gode ting i SFs oplæg, men de 14,5 millioner tror hverken V eller S på holder en meter

SFs forslag om at bruge millioner på at opgradere ambulance-beredskabet i Region Syddanmark får en blandet modtagelse af flere politiske med- og modspillere i regionsrådet.

Fyens.dk har bedt Thyge Nielsen (V), Poul-Erik Svendsen (S) og Thies Mathiasen (DF) kommentere udspillet:

Thyge Nielsen (V), formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark:

- Generelt er jeg enig med Ida Damborg i, at vi skal holde fokus på, om vi har det rigtige beredskab, og jeg synes, hendes projekt om at sætte gang i forskning og data er meget fint.

Men jeg forstår ikke hendes regnestykker, og jeg har også svært ved at se, at hun løser problemerne ved f.eks at fjerne paramedicinere fra ambulancer. Det giver ikke mening - der

burde snarere være flere paramedicinere på ambulancerne. Man kan heller ikke få fem akutbiler for 9,5 millioner. En akutbil koster typisk 2,7 millioner. I Faaborg-Midtfyn Kommune

har jeg svært ved at se behovet for en akutbil, for der har vi erstattet en akutbil med en ambulance. Men det er ting, jeg vil tale med Ida Damborg om til budgetforhandlingerne. Vi

kan godt se, at der er ufordringer nogle steder i det præshospitale, men jeg ser det ikke så dramatisk, som hun gør. Og uanset, hvor mange tæsk og skældud, jeg har fået, så kan

jeg til enhver tid ser borgerne i øjnene. Det ser ikke så skidt ud, heller ikke med responstiderne. Da ser det faktisk rigtig fint ud.

Hjertestartere

Poul-Erik Svendsen, S, 1. næstformand i regionsrådet:

- Det er godt, at SF kommer på banen og igen vil være med til at tage nogle beslutninger på det præhospitale område. I forbindelse med budgettet er der flere ting, vi skal ind og

kigge på - det gælder f.eks responstider, som har været de samme i hele regionens levetid. Det skal vi måske stramme op på, og vi skal se på de steder, der har meget lange

responstider. Vi skal også have forbedret vores hjerterstarter-løsning - Langelandsmodellen skal spredes ud til hele regionen. Der er nok at tage fat på på området. Jeg er klar til at

diskutere alle de ting, også akutbiler, men ud fra de overordnede præmisser, og det præhospitale bliver en del af det, der skal strikkes ind i et budgetforlig. Jeg tror ikke på, at SFs

14,5 millioner holder en meter, men jeg vil have faglige folk til at kigge på tingene, før jeg kommer med betragtninger om, hvor pengene skal tages fra og hvor mange. Det er et

spørgsmål om prioritering, og der er ikke en Joakim von And-tank et sted, hvor vi kan hente pengene.

Interessant forskning

Thies Mathiasen, DF, 2. næstformand i regionsrådet:

- Der ligger ganske interessante betragtninger i udspillet fra SF, især forslaget om at få undersøgt og forsket i, hvilke beredskaber, der virker bedst. Det er et virkelig godt forslag. Det

er en meget interessant opgave, som vi også har talt om i vores gruppe, og som jeg meget gerne vil være med til at kigge på. Også forslaget om at genetablere akutbiler er interessant.

Hvis vi kan se, at de aktubiler, der er fjernet, har haft betydning for borgerne, så vil jeg også gerne være med til at se på det. Hvis der f.eks er sket ændringer på Ærø, som påvirker

borgerne, skal vi se på det, og vi har også flere gange påpeget problemerne på Langeland, hvor der virkelig er langt fra den ene ende af øen til den anden. Så der er bestemt nogle

forslag, der er meget interessante - det er ikke alle, men nogle. Jeg kan ikke forholde mig til, hvad beløbet vil blive - det kan jeg kun gisne om.

  • Kim Skovsby

    Af:

    Jeg er journalist på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende. Her har jeg været ansat siden 2006, og jeg har dækket mange forskellige stofområder (bolig, mad, samfundsforhold), ligesom jeg i en årrække var lokalredaktør på redaktionen i Kerteminde. Jeg har været på erhvervsredaktionen siden 2014 og skriver blandt andet om privatøkonomi, social dumping og virksomheder. Jeg bor i Kerteminde og bruger bl.a fritiden på at ro havkajak.

Mere om emnet

Se alle
3
Nyt udspil: SF vil bruge millioner på bedre ambulancedækning

Nyt udspil: SF vil bruge millioner på bedre ambulancedækning