Otte udlændinge er blevet idømt betinget udvisning, fremgår det af folketingssvar fra Integrationsministeren.
Otte udlændinge har modtaget en dom om betinget udvisning i de 14 sager, Rigsadvokaten kender til, hvor domstolene har taget stilling til spørgsmålet. Seks personer er frifundet for straffen, som blev indført i forbindelse med en ændring af Udlændingeloven i 2006.

Det oplyser integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i svar til Folketingets retsudvalg.

Betinget udvisning er en slags gult kort til udlændinge, som ikke kan udvises straks, fordi det strider mod Menneskerettighedskonventionen. Tallene om betinget udvisning omfatter kun de retssager, som politidirektørerne eller statsadvokaterne har orienteret om. Derfor vil Rigsadvokaten indskærpe, at sagerne fremover skal indberettes.