På sin 73 års fødselsdag blev Jørn Laef, der er kendt i flere narkosager som "Lille Jørn Danmark", torsdag af Højesteret idømt seks års fængsel for sin andel i en sag om smugleri af flere kilo heroin. Dommerne stadfæstede Østre Landsrets dom, og heller ikke hans tre medsammensvorne formåede at få nedsat straffen i landets øverste domstol.