200 millioner-spareplan: Her vil regionen spare på Fyn

I regionens spareplan foreslås sygehusene i Middelfart og Nyborg lukket, mens Svendborg Sygehus mister sin akutmodtagelse og fødselsafdeling.
Foto: Peter Leth-Larsen

200 millioner-spareplan: Her vil regionen spare på Fyn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I regionens store spareplan foreslås blandt andet sygehusene i Middelfart og Nyborg lukket, mens fødselsafdelingen og de kirurgiske akut-funktioner lukkes på Svendborg Sygehus. Få overblikket over besparelserne i de fynske kommuner her.

Region Syddanmark har stigende udgifter til sundhed, blandt andet på grund af stadig dyrere medicin, og regionen vil derfor spare 200 millioner kroner.

Et stort sparekatalog med forslag til, hvor der kan spares, er netop blevet offentliggjort, og de fynske kommuner rammes flere steder af besparelserne, der i sidste ende skal vedtages i regionsrådet.

Lukning af Middelfart Sygehus

I spareplanen luftes planer om at lukke Middelfart Sygehus i 2017. Sygehusets opgaver flyttes til Vejle og Kolding, og da også skadesklinikken i Middelfart vil blive lukket, kan der her spares 21 millioner kroner om året ifølge planen.

Rygcentret, der hvert år har omkring 35.000 ambulante besøg, 1400 operationer og 1400 indlæggelser, flyttes til Vejle Sygehus. På centret er der i dag cirka 164 fuldtidsstillinger.

Den ortopædkirurgiske dagkirurgi flyttes til Kolding Sygehus, hvorfra læger i dag varetager opgaven.

Smerteklinikken og Røntgenafdelingen flyttes til Vejle Sygehus. Sidstnævnte afdeling har årligt omkring 34.000 undersøgelser fordelt på cirka 25.000 patienter.

Jordmoderfunktionen og vagtlægen forventes genhuset i Middelfart.

Lukning af Nyborg Sygehus og ændring af Svendborg

Også Nyborg Sygehus foreslås lukket - og modsat Middelfart Sygehus allerede i 2016. Det er dog en forudsætning, at patientgrupperne på Nyborg Sygehus kan behandles andre steder på OUH eller i Region Syddanmark.

For at det kan lade sig gøre, fremrykkes planerne om, at Svendborg Sygehus skal ændres fra akutsygehus til specialsygehus. Det vil sige, at akutfunktionerne og fødselsafdelingen nedlægges i Svendborg og i stedet flyttes til OUH allerede i 2016.

Samlet set regner regionen med at kunne spare knap 19 millioner kroner om året. Dog først fra 2017, da der flytteomkostninger vil æde besparelserne i 2016.

Akutbiler i Faaborg nedlægges

I planen foreslås det også at nedlægge akutbilerne i Faaborg, men akutbilerne i Rudkøbing bevares. Det betyder, at paramedicinerne i Faaborgs akutbiler flyttes ud i ambulancerne.

Grunden til, at regionen vil beholde akutbilerne i Rudkøbing, der dækker hele Langeland, er, at de dækker et af de områder med størst andel af ambulancekørsler på mere end 15 minutter i hele regionen.

Akutbilerne i Faaborg, som foreslås nedlagt, har derimod en mindre andel af kørsler på over 15 minutter.

Udrykningslægerne på Vestfyn foreslås også sparet væk. En ordning, fra før der blev oprettet akutlægebiler. Denne besparelse forventes at blive på 1,6 millioner kroner årligt.

Slut med røntgen i Rudkøbing

I spareplanen vil regionen også lukke røntgenfunktionen i Rudkøbing. Denne flyttes i stedet til Svendborg.

I dag modtager afdelingen i Rudkøbing ambulante patienter fra Langeland i forbindelse med skeletundersøgelser samt undersøgelser af brystkassen og foretager omkring 3800 undersøgelser årligt.

Lukningen forventes at spare regionen for omkring en halv million hvert år.Læs regionens spareforslag i hovedtræk her.

200 millioner-spareplan: Her vil regionen spare på Fyn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce