Odense Kommunes vækstsatsning Odense&Co gav køb på krav, der skulle sikre, at skatteborgerne fik noget for pengene, da man i 2016 udbetalte 1,2 millioner kroner i støtte til robotmessen Robobusiness Europe. Nu er pengene formentligt tabt, fordi arrangøren er gået konkurs.

1,2 millioner skattekroner kan være tabt for borgerne i Odense Kommune, efter at arrangøren af robotmessen Robobusiness Europe er gået konkurs. Pengene blev udbetalt af kommunens vækstsatsning, Odense&Co, i støtte til et søsterselskab af Odense-virksomheden Blue Ocean Robotics, uden sikkerhed for at skatteborgerne fik noget for pengene, som det er bestemt i kontrakten mellem parterne. Det viser en aktindsigt i kontrakten bag messen samt fakturaer for kommunens udbetalinger.

Odense&Co - 100 millioner til vækst

Odense&Co blev etableret ved starten af 2014 som en del af en kommunal vækststrategi til 100 millioner kroner om året.Odense&Co arbejder blandt andet med at tiltrække virksomheder og skabe arbejdspladser, men har også støttet en række forskellige events og koncerter i byen.

Odense Kommune offentliggjorde i efteråret en evaluering af Odense&Co's første år. Den beskrev både brud på forvaltningsloven, offentlighedsloven og nogle massive trivselsproblemer i afdelingen. Det skete blandt andet i forlængelse af Fyens Stiftstidendes kulegravning af støtten til en koncert med Sting og Paul Simon i 2015.

Statsforvaltningen er i øjeblikket i gang med at undersøge en anden sag fra Odense Kommune, hvor avisen kunne afsløre, at Odense&Co betalte to millioner kroner mere til Odense Sport & Event i forbindelse med en koncert med Sting og Paul Simon, end det fremgik af kontrakten med arrangørerne.

Nu viser det sig, at kommunen også er gået ud over rammerne i den formelle kontrakt om et offentligt millionsponsorat til robotmessen Robobusiness Europe. En kontrakt, der skulle beskytte pengene fra kommunen og sikre, at sponsoraterne til messen holdt sig inden for lovens rammer.

Det er rigtigt, at der i den oprindelige aftale er angivet nogle mål. Det har i forløbet vist sig ikke at være den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på, så derfor er den præmis ændret undervejs.
Bjarke Wolmar, chef for Odense&Co

Odense Kommune har meldt krav for 1,2 millioner skattekroner i det tomme konkursbo efter Robobusiness Europe Aps, søsterselskabet til Blue Ocean Robotics. Hvis kommunen havde holdt sig til kontrakten om offentlig støtte til messen, havde skatteborgernes tilgodehavende været markant mindre.

Forløbet møder hård kritik fra forvaltningsekspert Roger Buch, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Man har fået en ekstern advokat til at lave en rigtig god kontrakt, der sikrer, at man får noget for pengene, så man ikke yder ulovlig erhvervsstøtte til en privat virksomhed. Men det er så lige præcis den del af kontrakten, man vælger at afvige fra. Dermed kommer man til at give en virksomhed ulovlig erhvervsstøtte, fordi man har givet dem nogle penge, som man ikke får noget for, siger Roger Buch.

Messe flyttede - betalingen fortsatte

Da Blue Ocean Robotics og Odense Kommune laver kontrakten bag messen i slutningen af december 2014, er det meningen, at messen skal afholdes i Odense fra 2016 til 2018. For hvert af årene skal kommunen betale 1,6 millioner kroner eksklusiv moms, svarende til dét beløb, som et ekstern konsulentfirma har vurderet, at messen er værd for kommunen.

De planer bliver dog ændret i august 2015, da politikerne i kommunens økonomiudvalg vælger at godkende en tillægsaftale til kontrakten, der betyder, at messen skal afholdes i Holland i 2017. Den er af gode grunde ikke ligeså meget værd for Odense Kommune, og derfor sættes støtten ned. I stedet for at give 1,6 millioner kroner til en messe i Odense, skal Odense&Co give 400.000 kroner til messen i Holland, hvor kommunen blandt andet vil være repræsenteret med en standplads og stadig blive markedsført som partner bag messen.

Sponsoratet til den hollandske messe i 2017 bliver ifølge kommunen betalt i november 2015, men på fakturaen står der, at de 400.000 kroner eksklusiv moms er en femte rate til messen i Odense i 2016. Kommunen og Blue Ocean Robotics forklarer over for avisen, at det en fejl. De fastholder begge, at der reelt er tale om sponsoratet af robotmessen i Holland i 2017.

Tilbage står dermed, at Odense&Co allerede i november 2015 både har betalt 1,6 millioner kroner for messen i Odense i 2016 samt 400.000 kroner for messen i Holland i 2017. Men betalingerne af 400.000 kroner pr. gang fortsætter alligevel i 2016.

Odense&Co når at betale tre gange 400.000 kroner eksklusiv moms i 2016, før Robobusiness Europe Aps går konkurs i november 2016 - lidt over et år efter stiftelsen. På regningerne står der, at betalingerne relaterer sig til "Robobusiness Europe 2016". Altså til den robotmesse, som bliver afholdt i Odense Congres Center den 1.-3. juni 2016, som allerede er betalt i raterne fra 2015. Men ifølge Odense Kommune er den tekst også forkert.

Odense&Co-chef Bjarke Wolmar forklarer, at der således ikke tale om ekstra betalinger til en kriseramt messe, der siden går konkurs, men derimod tre rater af det samlede sponsorat på 1,6 millioner kroner til 2018-messen, der igen skal foregå i Odense.

"Man vælger at fastholde betalingskadencen som beskrevet i kontrakten. Man kunne have valgt en anden model, men det har der ikke været et ønske om", skriver Bjarke Wolmar i et skriftligt svar til avisen.Odense&Co begynder dermed at betale sponsorater til en robotmesse mere end to år, før den skal finde sted. Samlet set 1,2 millioner kroner, som kommunen nu formentligt må vinke farvel til, fordi Robobusiness Europe Aps er gået konkurs, og der kun er skrabet omkring 40.000 kroner sammen i konkursboet.

På kompromis med betingelserne

Beslutningen går imod de betingelser, der skal beskytte de offentlige skattekroner. Kontrakten er lavet af kommunens eksterne advokater fra Horten og skal blandt andet sikre, at kommunen får værdi for millionstøtten, fordi alt andet vil være ulovlig erhvervsstøtte til en privat virksomhed.

Der er en klar bestemmelse om, at udbetalingerne af de forskellige rater af sponsoratet til robotmessen først kan ske, når arrangøren har levet op til en række krav i kontrakten. Det handler blandt andet om, hvor mange udstillere arrangøren har skrevet kontrakt med og hvor mange oplægsholdere, der er blevet booket. Der er sågar et kontraktkrav om, at arrangøren skal indkalde kommunen til et møde to uger før hver udbetaling af 400.000 kroner med henblik på at fastslå, om arrangøren har overholdt målene.

Men de betingelser vælger kommunen at gå på kompromis med, da man udbetaler de 1,2 millioner kroner, der ifølge kommunen er forudbetalinger for messen i 2018. Arbejdet med den messe er slet ikke gået i gang på det tidspunkt.

Ved den første betaling i april 2016 har folkene i arrangørselskabet Robobusiness Europe Aps rigeligt at gøre med at få reddet Odense-messen i 2016 i land. Da virksomheden går konkurs i november har Odense&Co udbetalt to nye rater af 400.000 kroner til messen i 2018, selvom virksomheden ikke arbejder med Odense-messen i 2018, men med planlægningen af den hollandske messe i 2017.

Kommunen: Mål var ikke hensigtsmæssige

Bjarke Wolmar har ikke kunnet svare på, hvilke mål for messen i 2018, som arrangøren havde opfyldt, før Odense&Co udbetalte de tre gange 400.000 skattekroner.

Ifølge ham blev kontraktens betingelser for den kommunale støtte ændret i forbindelse med betalingerne. Han mener dog ikke, at kommunen dermed betalte for meget eller mistede kontrollen med de 1,2 millioner skattekroner, der nu er endt i et tomt konkursbo.

"Det er rigtigt, at der i den oprindelige aftale er angivet nogle mål. Det har i forløbet vist sig ikke at være den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på, så derfor er den præmis ændret undervejs. Vi kan se, at der har været afholdt en lang række opfølgningsmøder undervejs, ligesom vi har haft et tæt samarbejde med Blue Ocean Robotics og Robobusiness Europe, hvor der har været fulgt systematisk op på fremdrift og indhold på de kommende messer", skriver han.

I kontrakten står der ellers, at enhver ændring eller tilføjelse til aftalen "skal vedlægges aftalen som tillæg og underskrives af begge parter".

Ekspert: Det må man ikke

Den forklaring holder dog ikke, vurderer forvaltningsekspert og kommunalforsker Roger Buch.

- Det kan man ikke. Man må ikke sidde og betale regninger så langt ud i fremtiden. Og slet ikke, hvis man samtidigt vælger at se stort på de krav, der er for betalingerne i kontrakten, siger Roger Buch, der mener, at sagen på visse punkter ligner sagen om Odense&Co's betaling af 4,5 millioner kroner i forbindelse med koncerten med Sting og Paul Simon i 2015.

- Man laver jo åbenbart igen nogle mundtlige aftaler, som ligger uden for kontrakten. Og som nu gør, at kommunen reelt har givet ulovlig erhvervsstøtte til en privat virksomhed. Det lidt tragikomiske er så, at virksomheden alligevel gik konkurs, siger han.

Forhandler om ny messe

Trods den dyre og bratte afslutning på Robobusiness-eventyret for Odense Kommune, er Odense&Co og Blue Ocean Robotics nu gået i forhandlinger med flere andre parter om at lave en helt ny robotmesse med sit helt eget brand.

Imens er kurator Gert Nissen fra Lett Advokater ved at gøre boet op efter konkursen og har i den forbindelse sendt en række spørgsmål til Blue Ocean Robotics. Virksomheden har sammen med de to øvrige store kreditorer i det konkursramte arrangør-selskab, Odense Sport & Event og Odense Kommune, forsøgt at få kuratoren skiftet ud, fordi de mener, at Gert Nissen er inhabil. Dog uden held.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
8
Hvorfor beholdt I 3,2 millioner?: Kurator rejser alvorlige spørgsmål mod robotvirksomhed

Hvorfor beholdt I 3,2 millioner?: Kurator rejser alvorlige spørgsmål mod robotvirksomhed

Konkurs: Robotmesse i Odense lagt ned af lønkrav

Konkurs: Robotmesse i Odense lagt ned af lønkrav

Efter granatchok: Vil videreføre robotmesse

Efter granatchok: Vil videreføre robotmesse